Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 13.02.2017

0

Thứ Hai, ngày 13.02.2017 – Tuần VI THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Mc 8, 11-13

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,12)

Như Mẹ: Cuộc sống đang diễn ra xung quanh chúng ta với nhiều sự kiện. Có những sự kiện chúng ta coi là bình thường, nhưng cũng có những sự kiện chúng ta không thể hiểu được. Mỗi một điều xảy ra là một sự lạ, bởi vì chúng ta không thể hiểu hết được nguyên nhân nó xảy ra. Những sự lạ đó thêu dệt nên cuộc sống và làm cho cuộc sống thành mầu nhiệm.

Với Mẹ: Chúa dựng nên vũ trụ thật mầu nhiệm. Chúa vận hành mọi hoạt động trong vũ trụ này cũng thật tài tình. Xin làm cho con người chúng con nhận biết quyền năng của Chúa trên công trình tạo dựng và trên cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã nhận ra quyền năng của Chúa trên cuộc đời của Mẹ, và Chúa cũng đã thực hiện bao điều kỳ diệu cho Mẹ và cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.