Thơ Chay

0

67

Chút tro màu trắng sắc đen
Tro tàn hóa bụi, có hơn được gì?
Cao hay thấp, giỏi hay ngu
Giàu – nghèo, nam – nữ, trẻ – già,… như nhau!
Hơn nhau được chút gì đâu
Xấu, đẹp thế nào cũng hóa bụi tro
Dẫu khi vui vẫn thấy lo
Ít cười, nhiều khóc bên bờ trần gian!
Trăm năm một khoảng gian nan
Cuộc đời tím sắc phân vân bốn mùa
Diệu kỳ màu sắc tàn tro
Nhũn mềm như bột, cứng đơ thân mình
Lạy Thiên Chúa, Đấng công minh
Xin thương tha thứ tội tình con vương
Đời dài càng lắm tai ương
Tội lỗi chất chồng, biết đổ đi đâu?
Nhờ Con Chúa lấy máu đào
Rửa con sạch tội từ chiều Can-vê
Đầu con xức một chút tro
Nhắc con sám hối sớm khuya suốt đời!

TRẦM THIÊN THU
Trước Cửa Mùa Chay – 2017

Comments are closed.