Sự trung tín của Thiên Chúa trao ban niềm vui – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 06.04.2017

0

Sự trung tín của Thiên Chúa trao ban niềm vui
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 06.04.2017

189

Sự trung tín của Thiên Chúa sẽ trao ban niềm vui ngay cả trong cơn khốn cùng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã liên hệ đến sự trung tín của Thiên Chúa đối với tổ phụ Áp-ra-ham, ông tổ của người Do-thái. Giao ước của Thiên Chúa với “Tổ Phụ các dân tộc” cũng nhắc nhớ tới sự hiệp thông của Giáo hội – Đức thánh Cha giải thích.

Bài Đọc I trong ngày tường thuật lại cho thấy Thiên Chúa đã thử thách Áp-ra-ham như thế nào. Áp-ra-ham đã vâng lời Ngài khi ông rời bỏ quê cha đất tổ để đi tới Canaan. Ông cũng tin vào lời hứa rằng, ông sẽ đón nhận một người con từ “người vợ khô cằn” của ông khi ông “đã trăm tuổi” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Nếu một người nào đó muốn viết về cuộc đời của Áp-ra-ham, người ấy có thể viết rằng: Đó là một con người mơ mộng” – Đức Thánh Cha bình luận. Nhưng “giấc mơ hy vọng” của Áp-ra-ham sẽ chẳng có gì để làm với chứng mất trí, vì ông đã chứng tỏ niềm tín thác và sự tuân phục đối với Thiên Chúa.

Ông bị thử thách. Ông bị đòi hỏi phải tế hiến đứa con trai của mình: Áp-ra-ham vâng phục và tiếp tục thực hiện, hướng về niềm hy vọng. Đó là Tổ Phụ Áp-ra-ham của chúng ta, người đi tiếp, đi tiếp và đi tiếp, và khi ngày của ông đến, ông đã thấy Chúa Giê-su và ông đã hoàn toàn vui mừng. Vâng, việc ông được hứa là sẽ nhìn thấy sự ứng nghiệm của lời hứa Giao Ước, đã làm cho ông vui. Đó là niềm vui vì được thấy rằng, Gia-vê đã không lừa dối ông, rằng Thiên Chúa – như chúng ta đã nghe – vẫn luôn trung tín với Giao Ước của Ngài.”

Thiên Chúa đã đòi hỏi Áp-ra-ham phải có một Đức Tin và một sự tuân phục không e dè, và hứa với ông một “Giao Ước” vĩnh cửu. Ngài đã hứa ban cho “vị Tổ Phụ các dân tộc” vô vàn con cháu – Đức Thánh Cha giải thích – vô vàn “như sao trên trời và như cát dưới biển”: “Và hôm nay chúng ta có thể nói: ´Tôi là một trong những ngôi sao đó. Tôi là một trong những hạt cát đó`” – Đức Thánh Cha gợi ý. Việc quan sát Áp-ra-ham, người được bản gia phả của Chúa Giê-su trong Tân Ước nhắc tới, sẽ trải dài tới tận gốc rễ Đức Tin của chúng ta: “Những câu chuyện nho nhỏ của từng người một trong chúng ta được chứa đựng trong lịch sử to lớn đó, được lồng khug nhờ Thiên Chúa và Chúa Giê-su.” Thiên Chúa đã giữ lời hứa của Ngài, và điều này cũng đã được chứng tỏ với Áp-ra-ham.

Quan sát lịch sử: tôi không cô đơn, tôi ở trong một dân tộc. Chúng ta hãy cùng đi. Giáo hội là một dân. Nhưng đó là một dân được Thiên Chúa mơ ước, một dân mà một người Cha đã mang vào thế giới, dân vâng phục. Và chúng ta có một người anh, người anh ấy trao hiến mạng sống của mình cho chúng ta để làm cho chúng ta trở thành một dân. Và như thế, chúng ta có thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa Cha, cám ơn Ngài; chiêm ngưỡng Chúa Giê-su, cám ơn Ngài; chiêm ngưỡng Áp-ra-ham và chính chúng ta – tức những người đang là thành phần của con đường”.

Câu chuyện của Áp-ra-ham chỉ cho thấy rằng, Giao Ước với Thiên Chúa sẽ ban tặng niềm vui, ngay cả trong cơn khốn cùng – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Và Ngài mời gọi các tín hữu, hôm nay hãy cử hành một “ngày tưởng nhớ” và chiêm ngưỡng sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta .

Cha mời gọi anh chị em, hãy ngồi lại dăm mười phút, ngồi đó nhưng không nghe đài, không xem ti vi, và nghĩ tới câu chuyện riêng của mình: hãy nhớ tới những phúc lành và những vấn đề, và nghĩ tới tất cả – Ân sủng và tội lỗi: tất cả. Và ở đó, hãy chiêm ngưỡng sự tín trung của Thiên Chúa, Đấng vẫn luôn thành tín với Giao Ước của Ngài, Đấng đã giữ lời hứa mà Ngài đã trao cho Áp-ra-ham, Đấng vẫn trung thành với ơn cứu độ mà Ngài đã hứa trong Con của Ngài – Chúa Giê-su. Cha bảo đảm rằng, giữa những điều xấu xa – vì tất cả chúng ta đều biết, có rất nhiều những điều xấu xa trong cuộc đời chúng ta – nếu chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ khám phá ra vẻ đẹp của Tình Yêu Thiên Chúa, vẻ đẹp nơi Lòng Thương Xót của Ngài, vẻ đẹp của niềm hy vọng. Và Cha bảo đảm rằng, tất cả chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui.

Theo de.rv 06.04.2017 pr

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.