Thơ: Tình Thơ Thập Giá

0

210

Trên vai thập giá cuộc đời
Con đi từng bước giữa đời đau thương
Thuở xưa Chúa đến pháp trường
Trên vai thập giá con đường khổ đau
Con mang thập giá thương đau
Chúa ban dấu chỉ thương nhau vẹn tình
Vòng gai máu nước thân mình
Đổ ra cứu chuộc chúng sinh gian trần
Con ôm thập giá phong trần
Khổ đau tội lỗi bao lần phạm sai
Sương mù phủ lấp tương lai
Thiên đàng xa khuất hỏi ai được vào ?
Trên vai Chúa vác năm nào
Thập hình đau khổ máu đào tuôn rơi !
Giàu sang phù phiếm ăn chơi
Giận hờn căm ghét bao lời dối gian
Chúa ơi ! thập giá trần gian
Miếng cơm manh áo gian nan khổ sầu
Lọc lừa đói rách khổ đau
Thù hằn căm ghét giết nhau bằng lời
Chúa trên thập giá vang lời!
Con cần có Chúa hướng đời con đi
Đường ngay nẻo chính sinh thì
Thiên đàng vinh phúc ước gì hỡi con !

Thầy Phạm Thế Hiền

Comments are closed.