Video: Gia Đình Yêu Thương và Phục Vụ Sự Sống – Bài giảng của Sr. Maria Hồng Quế

0

VIDEO: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ SỰ SỐNG
BÀI GIẢNG CỦA SOEUR MARIA HỒNG QUẾ
TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Comments are closed.