Thơ: Xin lỗi Thiên Thần Bản Mệnh

0

388644613901t

XIN LỖI THIÊN THẦN BẢN MỆNH

“Khi bị cám dỗ, hãy cầu nguyện với Thiên Thần của bạn. Ngài sẽ giúp bạn nhiều hơn bạn tưởng. Hãy làm ngơ ma quỷ và đừng sợ nó. Nó sẽ run rẩy và chạy khỏi tầm nhìn của Thiên Thần Bản Mệnh” (Thánh Gioan Bosco)

Con xin tạ ơn Chúa
Thương ban Thánh Thiên Thần
Che chở con ngày đêm
Luôn đồng hành giúp đỡ

Đường đời nhiều sỏi đá
Có biết bao hiểm nguy
Nhưng con chẳng lo chi
Vì Thiên Thần gìn giữ

Lạy Thiên Thần Hộ Thủ
Ngài canh giữ sớm khuya
Mà con vẫn thờ ơ
Xin ngài thương tha thứ

Ngài vâng lệnh Thiên Chúa
Nâng đỡ con sớm khuya
Xin ngăn chặn quỷ ma
Giúp con giữ Luật Chúa

TRẦM THIÊN THU

Kính mừng Thiên Thần Bản Mệnh – 2017
(*) Tv 91:12 – “Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá”.

…………………………………………………………………………………

Kinh ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN

Con thân lạy Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy, con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con.

Con thân lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

Comments are closed.