Đức Thánh Cha phong chức 16 tân Linh Mục

0

Đức Thánh Cha phong chức 16 tân Linh Mục

Vào sáng Chúa Nhật IV Phục Sinh vừa qua hay cũng còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cử hành một Đại Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Trong Thánh Lễ này, Ngài đã phong chức cho 16 tân Linh mục. Qua bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ các tân chức rằng, trong sứ vụ của mình, các Ngài đừng đi theo các mối quan tâm riêng, nhưng đúng hơn, nên kiến tạo “ngôi nhà Thiên Chúa” “bằng cả lời nói lẫn việc làm”.

Thực ra, trong Chúa Giê-su, toàn thể Dân Thánh của Thiên Chúa đều là “Dân Tư Tế” – Đức Thánh Cha giải thích. Nhưng trong số tất cả các môn đệ, Chúa Giê-su đã tuyển chọn một số môn đệ cách đặc biệt để đi theo Ngài trong sứ vụ Linh mục “công khai”.

Anh em và các con thân mến” – Đức Thánh Cha hướng trực tiếp tới các tiến chức – “Giờ đây anh em sẽ được đón nhận vào trong cộng đoàn các Linh mục. Anh em hãy cân nhắc cho cẩn thận, trong khi thi hành quyền giáo huấn, thi hành quyền giáo huấn duy nhất, anh em sẽ được tham dự vào với sứ mạng của Chúa Giê-su. Anh em hãy công bố cho tất cả biết Lời Chúa mà chính anh em đã đón nhận cách hân hoan. Hãy năng đọc và chiêm ngưỡng  Lời Chúa để tin điều mà anh em đã đọc, và dậy điều anh em đã nhận thức trong Đức Tin, và sống điều mà anh em dậy dỗ.”

Hãy có sự mạch lạc giữa đời sống riêng và Lời được công bố, và đồng thời cũng phải là “lương thực”, là “niềm vui” và là sự “hỗ trợ” đối với các Tín Hữu – Đức Thánh Cha nhắn nhủ với cái nhìn hướng về những hoạt động tương lai của các Tân Linh mục.

Nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, anh em sẽ tháp nhập các tân tín hữu vào trong Dân Chúa. Nhờ Bí Tích Sám Hội, và nhân danh Chúa Ki-tô và Giáo hội của Ngài, anh em sẽ ban cho nhiều người ơn tha thứ tội lỗi. Và ở đây, xin anh em hãy lưu tâm: Anh em đừng bao giờ mệt mỏi trong việc trở nên nhân hậu. Anh em hãy nghĩ tới tội lỗi của mình, tới những lầm lỗi của mình. Hãy trở nên nhân hậu. Nhờ vào việc xức dầu thánh, anh em sẽ nâng đỡ các bệnh nhân. Khi anh em cử hành Thánh Lễ cũng như khi dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện giúp cầu thay, anh em hãy làm điều đó cho dân Chúa cũng như cho toàn thể nhân loại.”

Trong niềm ý thức rằng, họ “được tuyển chọn từ giữa những con người và được đặt làm đại diện cho con người” để phục vụ trước tôn nhan Thiên Chúa, họ phải thi hành chức Tư Tế của Chúa Ki-tô với “niềm vui và Đức Ái đích thực” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Và Ngài bổ sung thêm: “Anh em hãy nghĩ tới một điều duy nhất là làm sao đẹp lòng Thiên Chúa chứ đừng tìm cách làm đẹp lòng mình hay làm hài lòng người khác, cũng đừng nghĩ tới những mối quan tâm riêng. Hãy chỉ phục vụ Thiên Chúa, và phục vụ niềm hạnh phúc của Dân Thánh Chúa.”

Với tư cách là những người Linh mục đi theo Chúa Ki-tô, họ phải luôn luôn và không ngừng nỗ lực trong việc cộng tác với các Giám Mục của mình để hiệp nhất dân Chúa thành “một gia đình duy nhất”, và dẫn tới Thiên Chúa Cha. Ở đây, các Ngài hãy luôn luôn đặt gương sáng của “vị mục tử nhân lành” trước mắt, “Ngài đến không phải để cho mình được phục vụ, nhưng để phục vụ và tìm kiếm và cứu thoát những gì đã hư mất” – Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng.

Theo vaticannews.va – 22.04.2018, 10:55

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon