Giờ Chầu của Thiếu Nhi Thánh Thể – Thứ Năm, Tuần III PS Năm B, “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống…” (Ga 6,44-51)

0

GIỜ CHẦU CỦA THIẾU NHI THÁNH THỀ
(Thứ Năm, Tuần III PHỤC SINH Năm B)
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.!” (Ga 6,44-51)

1. Dấu Thánh giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần – Kinh ăn năn tội

2. Đặt Mình Thánh: Hát Bài thích hợp

3. Cầu nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, nơi Bánh Thánh Thể đây. Chúng con xin khiêm cung kính thờ lạy Chúa, vì biết rằng Chúa là Thiên Chúa và là Chúa của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, thật là hạnh phúc biết bao, khi chúng con được mời gọi đến với Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Đây là lúc Chúa biểu lộ tình thương, một tình thương trao hiến, ban phát Thân Mình và Lời Hằng sống để dưỡng nuôi chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa làm cho những giây phút thiêng liêng tuyệt hảo này trở thành những phút giây hồng ân tác động mạnh mẽ, giúp chúng con tha thiết sống đẹp lòng Chúa, và làm nẩy sinh nhiều hoa trái trong tâm hồn và đời sống chúng con.

Nguyện xin Chúa Thánh Thể gia tăng nơi chúng con lòng yêu mến Thánh Thể Chúa, để chúng con luôn tích cực tìm dịp đến viếng Thánh Thể  Chúa, nhờ đó kín múc được nguồn sức sống phong phú và dồi dào cho chúng con, cho gia đình và anh chị em bạn hữu chúng con. Ước chi đời sống bé nhỏ và khiêm hạ của chúng con trở nên như một tấm bánh thơm ngon, mang lại niềm vui, hạnh phúc và tình yêu cho mọi người chúng con gặp gỡ. Nhưng nhất là, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được kết hiệp mật thiết với Chúa, mỗi khi con rước Chúa trong tâm hồn hay rước lễ thiêng liêng, để con được Chúa ở lại trong con và con được ở lại trong tình yêu của Chúa, như lời Chúa đã hứa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến thờ lạy Chúa. Amen.

4. Hát: Lắng nghe Lời Chúa

(Mời cộng đoàn đứng)

5. Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Gioan (Ga 6,44-51)

Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Đó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

6. Suy niệm:

Sau khi Chúa Giêsu đã làm dấu lạ “hóa bánh ra nhiều” để nuôi đám dân đông đảo. Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy để hướng lòng họ khao khát một thứ bánh khác, một thức ăn ban sự sống trường sinh. Thức ăn này chính là Lời Chúa đã hóa thân thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Người là Đấng đã sống trọn vẹn trong sự tuân phục Thánh ý Chúa Cha.

Chúng ta hạnh phúc vì được Chúa Cha lôi kéo đến với Đức Giêsu, để đón nhận Bánh sự sống từ Cha ban tặng, Đó chính là Chúa Kitô Phục sinh; đó chính là Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là chính sức sống và là nguồn sống thiêng thiêng của Giáo Hội, của mỗi chúng ta, bởi Chúa Giêsu Kitô đã tự thánh hiến chính mình, trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng chúng ta trong sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô nơi Bí Tích Thánh Thể là một mầu nhiệm, và là tâm điểm của Kitô giáo, là Bửu Bối và kho tàng thiêng liêng cao quý nhất của Giáo Hội.
Các bạn biết không, trên thế gian này chẳng có một dân tộc nào, một tôn giáo nào – mà trong đó người dân hay tín đồ lại được ăn và uống thịt máu của chính vị thần linh của mình. Chỉ có Kitô giáo của chúng ta mới có điều ấy  thôi, như lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan khẳng định:

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”

“Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời… vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống.”

Như thế, mỗi lần rước lễ, Chúa Giêsu phục sinh ban cho chúng ta sự sống của Người và nên một với Người trong tình yêu của Chúa Cha. “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”

Trong Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập Thể, Thiên Chúa đã tự ban mình cho người trần, không phải Ngôi Lời chỉ đến giữa chúng ta, để cho ta thấy Người bằng giác quan, nhưng để qua Người, chúng ta nhận ra Thiên Chúa bằng đức tin.  Đức Giêsu chính là ân huệ tuyệt hảo của Thiên Chúa, đồng thời là bằng chứng tình yêu vô tận của Thiên Chúa đối với loài người.

Bí tích Thánh Thể mà chúng ta đang tôn thờ là bảo chứng chắc chắn và là dấu chỉ tỏ tường về hy vọng một Trời Mới Đất Mới.  Thánh Thể là bí tích của sự phục sinh, không nguyên vì Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể là Chúa Giêsu Phục sinh, nhưng còn vì Thánh Thể biến tín hữu thành những người sống lại với Người trong đời sống vĩnh cửu.

Chúng ta hãy cung kính tôn thờ và cảm tạ Chúa Giêsu, vì Người đã quả quyết nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau: Ai ăn Mình và uống Máu Người, sẽ sống mãi muôn đời.

Thật hạnh phúc biết bao cho những ai suốt đời đã ăn Mình Đức Giêsu,  thì tới ngày cuối cùng, thân xác họ sẽ được sống lại nhờ sức mạnh bởi thân xác Phục sinh của Người. Nhưng chúng ta có ý thức được chân lý đó không?  Hay chúng ta thường rước lễ một cách thờ ơ, thiếu chuẩn bị, khiến đời sống chúng ta  vẫn nghèo nàn, sức khoẻ thiêng lêng chúng ta vẫn suy nhược!. Xin Chúa giúp chúng  ta ý thức hơn khi rước Mình Thánh Chúa và đi sâu vào Mầu nhiệm Thánh Thể Chúa.

(Thinh lặng 5 giây  –   mời cộng đoàn đứng)

7. Hát: …

(Mời cộng đoàn quỳ)

8. Lời nguyện kết:

TÔN THỜ VÀ CẦU XIN (CHUNG)

  1. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Chúa là Thiên Chúa ở với loài người chúng con / xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ.
  2. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Chuá là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha / Xin ban cho chúng con được lòng cậy cho vững bền.
  3. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Chúa thể hiện nơi trần thế tình yêu của Chúa Cha / Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.
  4. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Chúa được Chúa Cha sai xuống thế để dạy dỗ con cái loài người / Chúng con xin lắng nghe tiếng Chúa.
  5. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Xin ban muôn ơn lành cho Đức Giáo hoàng / các Đức Giám mục / Linh mục và phó tế khắp hoàn cầu.
  6. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Xin ban cho các Tu sĩ Nam Nữ / luôn chu toàn sứ mệnh là muối đất và ánh sáng thế gian.
  7. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Xin ban cho Giáo Phận Xuân Lộc chúng con / ngày càng thăng tiến trong tinh thần và chân lý.
  8. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Xin ban cho các Giáo lý viên / luôn nhiệt thành hăng say phục vụ trong công cuộc giáo dục đức tin.
  9. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Xin ban cho giới thiếu nhi chúng con / luôn biết sống ngoan thảo vâng lời theo gương Chúa / và thiết tha chuyên cần học hỏi dưới mái trường của Chúa.
  10. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Xin ban muôn ơn lành cho cha mẹ và những người hướng dẫn chúng con / và cho tất cả những ai đã làm ơn cho chúng con / trong ơn gọi làm người và làm Kitô hữu.

A & B: Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể / Xin cho mọi tín hữu đã ly trần / được vào nơi sáng láng và bình an của Chúa.

9. Hát: Này con là đá

10. Hát:  Đây nhiệm tích

11. Phép lành MTC

12. Hát tạ:

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.