Thơ: Đôi Tình nhân của Chúa

0


(Chúa Nhật IV PS – Chúa Chiên Lành – cầu cho ơn thiên triệu)

Sinh ra là để yêu Ngài
Sống theo Thánh Ý định rồi từ xưa
Sống vì, sống với, sống cho
Dấn thân phục vụ sớm khuya mọi ngày
Hôn nhân trần thế là hay
Vì là bí tích chính Ngài lập ra
Nhưng còn một thứ cao xa
Hôn nhân thánh đức chính là hiến dâng
Bỏ mình theo Chúa từ nhân
Chuyên tâm vì Chúa dấn thân cứu đời
Hai người dẫu đính hôn rồi (*)
Nhưng nghe lời Chúa gọi mời mạnh hơn
Ra đi một chuyến dấn thân
Cánh đồng truyền giáo rất cần “chuyên gia”
Lúa vàng trĩu hạt từng mùa
Gặt về những bó lúa to cho Ngài
Giêsu – Chủ Ruộng chờ hoài
Nhanh tay gặt lúa mùa này, mùa sau…

TRẦM THIÊN THU
Sáng 20-4-2018

……………………………………………………………………..

(*) Cùng sinh năm 1977, Lm Javier Olivera và Nt Marie de la Sagesse đã chuẩn bị làm đám cưới, nhưng Chúa muốn khác. Hiện nay, Lm Javier Olivera phục vụ tại Gp San Rafael, Nt Marie de la Sagesse – dòng Chúa Giêsu Thương Xót, phục vụ tại Gp Fréjus-Toulon.

Comments are closed.

phone-icon