Thơ: Hoa cuối tháng

0

HOA CUỐI THÁNG

Cuối Tháng Năm – cuối Tháng Hoa
Nhưng chẳng bao giờ kết thúc tin yêu
Dù đời sớm hoặc đời chiều
Vẫn luôn nhớ Mẹ rất nhiều, Mẹ ơi!
Tháng Hoa dẫu kết thúc rồi
Hoa lòng vẫn nở sắc tươi tín thành

TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Hoa – 2018

Comments are closed.