Thơ: THÁNG XÓT THƯƠNG

0

THÁNG XÓT THƯƠNG

Tháng Năm đi, Tháng Sáu về
Đó là định luật theo mùa thiên nhiên
Tứ thời, bát tiết luân phiên
Nhưng tình yêu Chúa vô biên đời đời
Không biến hóa, chẳng đổi dời
Mãi mãi tuyệt vời, mãi mãi tín trung
Nguyện xin Lòng Chúa Xót Thương
Chúc lành cho cả cộng đồng Việt Nam
Tháng ngày vẫn lắm gian nan
Vẫn oan ức, vẫn phân vân nhiều điều
Thánh Tâm Chúa vẫn nhức đau
Bao ngọn giáo vẫn đâm thâu từng ngày
Xin thương tha thứ, lạy Ngài!
Cho dân nước Việt hưởng ngày bình an

TRẦM THIÊN THU
Tháng Sáu – 2018

Comments are closed.