Tòa Thánh Vatican khẳng định không phong chức Linh mục cho Phụ Nữ

0

Tòa Thánh Vatican khẳng định không phong chức Linh mục cho

Phụ Nữ

Trong một bài báo gửi cho nhật báo L´Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican, Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, người sắp được Đức Thánh Cha nâng lên chức Hồng Y, đã viết rằng, Giáo Huấn của Hội Thánh về chức Thánh đã là điều “dứt khoát”. Và vị Tổng Trưởng này khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo sẽ không phong chức Linh mục cho Phụ Nữ. Huấn Quyền không sai lầm của Hội Thánh đã quyết định như thế – vị lãnh đạo của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin nhấn mạnh. Bài báo trên của Ngài được đăng trên nhật báo L´Osservatore Romano trong số phát hành vào sáng thứ Tư vừa qua.

Ngoài ra, vị lãnh đạo của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin còn cho biết rằng, Ngài muốn viết bài báo trên để làm sáng tỏ một ý kiến vẫn đang còn phát tán khá rộng rãi cho rằng, vẫn còn có một khả năng đối với việc phong chức cho Phụ Nữ. Đức Tổng Giám Mục Ladaria đã nhắc tới lời phát biểu của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II trong Tông Sắc Ordinatio sacerdotalis của Ngài được công bố vào năm 1994. Vì thế, Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, việc không phong chức cho Nữ Giới “là một chân lý thuộc về gia tài Đức Tin của Hội Thánh”.

Hồi ấy, Đức Gio-an Phao-lô II (1978-2005) đã tuyên bố rằng: “Giáo hội không có bất cứ một chút quyền hành nào trong việc phong chức Linh mục cho Nữ Giới, và tất cả các Tín Hữu trong Giáo hội đều coi quyết định này là dứt khoát”.

Trong bài báo nêu trên, Đức Tổng Giám Mục Ladaria cũng thể hiện sự không tán thành với những chỉ trích và những nghi ngờ vẫn đang tiếp tục kéo dài tới tận ngày nay. Những người chỉ trích đưa ra nhận định rằng, việc từ chối phong chức Linh mục cho nữ giới sẽ có thể được thay đổi do một quyết định trong tương lai của một Giáo Hoàng hay của một Công Đồng. Những nghi ngờ như thế không chỉ gây nguy hại cho Giáo Lý của Hội Thánh về Chức Thánh, nhưng cũng còn gây nguy hại cho cả chính sự hiểu biết về Huấn Quyền nữa.

Ơn bất khả ngộ không chỉ liên quan tới những công bố long trọng của một Công Đồng hay của một Giáo Hoàng, nhưng cũng còn liên quan cả đến những Giáo Huấn thông thường của các Đức Giám Mục trên toàn thế giới khi các Ngài ấn định một điều gì đó trong cộng đoàn của mình, và cùng với Đức Thánh Cha, ấn định một Giáo Lý với tư cách là Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo – vị lãnh đạo của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin viết. Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II cũng đã viện dẫn ơn bất khả ngộ đó.

Trước khi biên soạn Tông Sắc Ordinatio sacerdotalis, Đức Gio-an Phao-lô II đã bàn thảo kỹ với các vị Chủ Tịch của các Hội Đồng Giám Mục. Tất cả các Ngài đều nhất trí tuyên bố rằng, về vấn đề này, Giáo hội phải đi theo sứ mạng của Chúa Ki-tô. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Ladaria còn lưu ý thêm rằng, cả Đức Bê-nê-đíc-tô XVI (2005-2013) lẫn Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thông Điệp Evangelii gaudium đều khẳng định Giáo Huấn của Đức Gio-an Phao-lô II.

Đồng thời, vị lãnh đạo của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng nhắc nhớ rằng, vai trò và sứ mạng khác biệt giữa nữ giới và nam giới “tuyệt nhiên không có nghĩa là sự phụ thuộc”, nhưng, có nghĩa là sự ‘bổ túc lẫn cho nhau”. Tuy nhiên, với nền văn hóa ngày nay thì thật khó để hiểu được sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới, cũng như rất khó để nhận thức được những giá trị trong sự khác biệt đó.

Ngay từ tháng 10 năm 1995, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã trả lời cho những ngờ vực về Tông Sắc Ordinatio sacerdotalis rồi: Giáo Lý được đưa ra trong Tông Sắc ấy có tính dứt khoát và thuộc về kho tàng Đức Tin.

Theo kna – mg – 30 Mai 2018, 10:43

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.