Thơ: Bài Sai Sứ Mệnh

0

BÀI SAI SỨ MỆNH

Ôi lạy Chúa đây Bài Sai Sứ Mệnh
Con giơ tay đón nhận để thi hành
Dẫu biết rằng cuộc đời đổi thay nhanh
Chúng con vẫn cúi đầu vâng Thánh ý.

Cho chúng con được bền tâm vững chí
Dù Cao nguyên hay xuôi ngược Miền Tây
Hoặc vùng sâu trong đất nước Việt này
Cho chúng con được bình an tiến bước.

Đó là điều mọi người luôn nguyện ước
Đi đến đâu cũng mở rộng biên cương
Để tung gieo lời của Chúa tình thương
Cho những người chưa bước vào nước Chúa.

Đời hiến dâng đã mấy lần thề hứa
Cũng có người ra đi giữa thương đau
Đi đến nơi nhiều chuyện thấy đau đầu
Còn va chạm với nhau trong cuộc sống.

Cho chúng con có tấm lòng mở rộng
Dẫu nơi Xứ có gặp cảnh không hay
Người hiến dâng là đón nhận từng ngày
Theo đúng bước đường của Thầy Chí Thánh.

Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh
Để can trường khi gặp cảnh gian nan
Dù trái ngang có xảy đến ngập tràn
Vẫn hân hoan trong Bài Sai Sứ Mệnh.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.