Thơ: Đời nghèo phú quý

0

ĐỜI NGHÈO PHÚ QUÝ


“Rước lễ là con đường ngắn nhất và an toàn nhất để vào Thiên Đàng” (Thánh GH Piô X)

Sinh ra nghèo, sống đời nghèo
Piô Mười suốt sớm chiều bình an
Mong cho mọi sự luôn luôn
Canh tân trong Chúa từ nhân Ngôi Lời (*)
Một đời hướng tới Nước Trời
Hôm nay nghèo khó, muôn đời giàu sang
Dẫu là một vị giáo hoàng
Sarto cũng chẳng hề màng quyền uy (2)
Say yêu Thánh Thể sớm khuya
Trọn đời giản dị, đơn sơ, hiền lành
Chúng con đang cuộc lữ hành
Cầu ngài trợ giúp tâm linh mọi ngày
Mong khi qua cõi đời này
Chúng con cũng được vào ngay Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Piô X, 21-8-2018

(1) Khẩu hiệu của Thánh GH Piô X: “Omnia instaurare in Christo – Canh tân mọi sự trong Đức Kitô”.
(2) Tên “cúng cơm” của Thánh Piô X – Giuseppe Melchiorre Sarto, sinh ngày 2-6-1835.

Comments are closed.