Thơ: Mẹ Tháng Tám

0

MẸ THÁNG TÁM
(Tháng Tám biệt kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm)

Mẹ là Ánh Trăng Rằm
Soi đời khi tăm tối
Mỗi khi con phạm lỗi
Mẹ lại dẫn lối về

Mẹ tươi thắm như hoa
Tỏa sắc hương thánh đức
Tràn đầy muôn ơn phúc
Cho con được thơm lây

Mẹ bên con đêm ngày
Chăm sóc con từng chút
Con thấy mình diễm phúc
Một mình chẳng đơn côi

Xin dâng Đóa Mai Côi
Kính mừng và cảm tạ
Con ước mong gặp Chúa
Xin Mẹ dẫn con về (*)

TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Tám – 2018
(*) Ad Jesum per Mariam – Nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu.

Comments are closed.