Các Mối Phúc chính là bản hướng dẫn hành động – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 21.01.2019

0

Các Mối Phúc chính là bản hướng dẫn hành động
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 21.01.2019

Hãy có Đức Tin vững mạnh và đừng sống giàu sang. Người ta cũng phải sống theo Đức Tin. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế khi giảng trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Lối sống đích thực của người Ki-tô hữu chính là lối sống đặt chúng ta vào trong các Mối Phúc.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập tới cách diễn tả có tính biểu tượng của Tin Mừng theo Thánh Mác-cô về rượu mới và bầu da mới (Mc 2,18-22). Tin Mừng, tức Lời Chúa, chính là “rượu mới” – Đức Thánh Cha giải thích. Rượu ấy được ban cho chúng ta để trở thành những Ki-tô hữu tốt lành. Và điều này đòi phải có một “thái độ mới”, và đó chẳng phải là bất cứ điều gì khác ngoài việc sống theo “lối sống Ki-tô giáo” cách đích thực – Đức Thánh Cha tóm tắt bài Tin Mừng trong ngày. Người ta sẽ thấy được bản chỉ dẫn cho lối sống đó trong các Mối Phúc.

Lối sống của viên đại công tố

Việc quan sát sự đối lập với lối sống Ki-tô giáo, tức lối sống phản Ki-tô, cũng sẽ giúp ích rất nhiều để hiểu được thế nào là lối sống Ki-tô giáo. Đức Thánh Cha đã nêu ra ba dấu hiệu: “lối sống của công tố viên”, “lối sống theo tinh thần thế tục”, và “lối sống ích kỷ”.

Lối sống của viên công tố chính là một loại tín hữu luôn luôn cố gắng quy kết cho người khác một thứ tội nào đó: ´Không, nhưng người này vậy mà…, không, nhưng người kia… không, người ấy không tốt lành, người kia không phải là một người Công giáo tốt`. Họ luôn luôn cố gắng kết tội người khác, họ giống như một ´đại công tố viên vắng mặt` vậy. Và họ không biết rằng, đó chính là lối sống của ma quỷ: Trong Kinh Thánh, ma quỷ được mô tả là ´viên đại công tố`, kẻ không ngừng tố cáo người khác.

Lối sống theo tinh thần thế tục

Việc sống theo tinh thần thế tục được thể hiện nơi những tín hữu Công giáo có thể “đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính từ đầu chí cuối”, nhưng họ lại sống hoàn toàn “tự mãn và kênh kiệu, cũng như luôn dây dưa với tiền bạc”. Đó là những tín hữu tự coi mình là đủ.

Thiên Chúa giới thiệu cho bạn rượu mới, nhưng bạn đã không đổi bầu da, bạn đã không thay đổi bản thân. Đó là tinh thần thế gian. Tinh thần này đang tàn phá rất nhiều người! Có những con người tốt lành, nhưng họ lại mang trong mình tinh thần kiêu ngạo, tự mãn và thích những thứ bên ngoài… Họ không biết tới sự khiêm nhượng, trong khi khiêm nhường lại chính là lối sống Ki-tô giáo. Chúng ta phải học khiêm nhượng từ Chúa Giê-su, từ Mẹ Thiên Chúa, từ Thánh Giu-se, các Ngài rất khiêm nhường.”

Lối sống ích kỷ

Còn có một lối sống thứ ba nữa mà nó đối lập lại với lối sống Ki-tô giáo, đó là lối sống ích kỷ. Người ta thường thấy lối sống đó “trong các cộng đoàn của chúng ta” – Đức Thánh Cha than phiền. Người ta ngỡ rằng mình có thể trở thành một người Công giáo tốt lành bằng cách trau chuốt vẻ mặt bên ngoài, nhưng trong thực tế thì họ hoàn toàn không bận tâm gì tới những ưu tư lo lắng của người khác.

Lối sống Ki-tô giáo chính là lối sống của các Mối Phúc: Hiền lành, khiêm nhượng, nhẫn nại trong đau thương, mến yêu sự công chính, có khả năng chịu đựng sự bách hại, và không kết án người khác… Và đó là tinh thần Ki-tô giáo, lối sống Ki-tô giáo. Nếu bạn muốn biết lối sống Ki-tô giáo là gì để không sa vào lối sống của viên đại công tố, lối sống thế gian và lối sống ích kỷ, thì bạn hãy đọc các Mối Phúc. Và đó là lối sống của chúng ta, các Mối Phúc chính là bầu rượu mới, chúng là con đường đi tới đó. Để trở thành người Ki-tô hữu tốt lành, người ta phải có khả năng đọc Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha với trọn tấm lòng.”

(Theo vatican news – 21.01.2019, 11:24)

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon