Thơ: Tinh khôi Mùa Chay

0


[Niệm khúc Mt 6:1-6, 16-18]

Ăn chay thì chớ có khoe
Đừng khua chiêng, trống, đừng phô trương mình
Ăn chay cái mặt phải xinh
Chớ mà ủ rũ, nhìn kinh thí mồ
Ăn chay đâu phải chạy đua
Cũng không có phải đi thi, ganh tài
Làm nhiều chưa chắc đã hay
Nếu không yêu mến cũng hoài công thôi
Mùa Chay màu sắc tinh khôi
Chúa biết hết rồi, chẳng thiệt thòi đâu

TRẦM THIÊN THU
Khởi đầu Mùa Chay – 2019

Comments are closed.