Thơ: Chúa lên trời – viễn tượng tương lai

0

CHÚA LÊN TRỜI
VIỄN TƯỢNG TƯƠNG LAI

Thủ lãnh bộ tộc đang hấp hối,
Ông gọi ba người tới dặn dò:
Một trong ba sẽ thay cho!
Khi ta đã khuất, hãy lo điều hành.

Kìa đỉnh núi rành rành trên đó,
Hãy lên tìm xem có thứ gì?
Rồi người thứ nhất ra đi!
Mang về một thỏi vàng y làm quà!

Người thứ hai kể là tài giỏi,
Ngọc quý mang về gói trong khăn,
Người ba tay trắng thưa rằng:
“Tôi lên đỉnh núi thấy đằng xa kia!

Một vùng đất đầm đìa màu mỡ!
Tại đó, dân có chỗ làm ăn!
Cuộc sống chẳng phải khó khăn!
Thủ trưởng lên tiếng nói rằng:”Chính Ngươi!”

Ta chọn ngươi là người nối nghiệp,
Món quà ngươi tốt đẹp biết bao!
Tương lai- viễn tượng ôi chao!
Là quà quý nhất ! Hãy vào nối ngôi!

Chúa về Trời đón người dương thế!
Lên Thiên Cung là để thưởng công,
Cho ai mến Chúa hết lòng,
Cùng yêu đồng loại, mà không yêu mình.

Ôi lạy Chúa Thiên Đình nhân ái,
Chúa yêu thương nhân loại chúng con,
Xuống trần ở với con luôn,
Và ngày sau hết đưa lên quê Trời!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

(Cảm hứng bài giảng lễ của LM.Giuse Nguyễn Hữu An)

Comments are closed.