Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy – Suy niệm theo “The Word Among Us” ngày 15.7.2019″

0

Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy 

Suy niệm: Mt 10,34-11,1

Các mối tương quan gia đình có lẽ là mối tương quan quan trọng và có ảnh hưởng nhất mà chúng ta có. Ở Ítraen vào thời Chúa Giêsu, điều này thậm chí còn xảy ra nhiều hơn so với ngày nay. Đó là lý do tại sao những lời của Chúa Giêsu trong bài đọc Tin Mừng hôm nay có một lợi thế đặc biệt sắc bén đối với những người nghe đầu tiên của Người: Chúa Giêsu dường như đang nói về việc cắt đứt các mối tương quan gia đình vì lợi ích của Tin Mừng. Có phải Chúa Giêsu thực sự có ý nghĩa đối với các môn đệ của Người để họ phải làm điều này (cắt đứt mối tương quan với gia đình) không?

Không chính xác. Chúa Giêsu đã sử dụng lối nói cường điệu Do Thái cổ điển, đó là một sự cường điệu quá mức để đưa ra quan điểm: mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu cần phải trở thành mối tương quan quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Không có mối tương quan nào khác, ngay cả với những người thân trong gia đình, đến trước mối tương quan với Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không nói rằng vì vấn đề đó mà chúng ta nên ngừng yêu thương các thành viên trong gia đình, hoặc bất cứ ai khác. Chúa Giêsu chỉ đơn giản là thách thức các mối ưu tiên của chúng ta và yêu cầu chúng ta đặt Người ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim của chúng ta.

Hầu hết mọi người quan tâm đến những gì các thành viên gia đình của họ nghĩ về họ và làm thế nào để làm hài lòng cha mẹ hoặc con cái của họ, và điều này là tốt. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta để những mối quan tâm gia đình này chiếm chỗ hoặc lấn át mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu. Những mối quan tâm như vậy có thể chi phối chúng ta quá nhiều đến nỗi, vì tất cả các mục đích thực tế, chúng ta gạt Chúa Giêsu sang một bên và cố gắng làm hài lòng gia đình của chúng ta nhiều hơn là chúng ta tìm cách làm hài lòng Chúa. Khi điều này xảy ra, chúng ta có nguy cơ đang tìm nguồn sai lạc cho sự hoàn thành và khả năng yêu thương gia đình của chúng ta.

Việc đặt Chúa Giêsu lên trước tiên cuối cùng sẽ chứng minh cách cư xử khôn ngoan nhất trong mối tương quan của chúng ta với những người khác, và đặc biệt là với gia đình của chúng ta. Trong thực tế, một sự kết nối yêu thương và mạnh mẽ với Chúa Giêsu thực sự có thể củng cố các mối tương quan khác của chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta càng gần gũi với Chúa Giêsu, chúng ta càng bình an, từ bi và quảng đại. Tình yêu của Chúa Giêsu sẽ làm bớt đi những bất toàn yếu đuối của chúng ta và giúp chúng ta yêu thương các thành viên trong gia đình như Chúa yêu họ. Và những điều này luôn là những thành phần chính trong một mối tương quan lành mạnh, yêu thương.

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con yêu mến Chúa và bước theo Chúa trước tất cả những người khác”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.