Thơ: Lần Những Hạt Đời

0

Sáng cầu, trưa nguyện, tối lần…
Mân Côi giản dị nhưng ơn dạt dào
Từ nơi đất thấp khổ đau
Hồn vươn lên tới miền cao Thiên Đàng
Kinh riêng rồi lại kinh chung
Cùng liên kết chặt thành Vòng Mân Côi
Lạy Cha – kính Đức Chúa Trời
Kính Mừng – hòa nhịp chúc Người Nữ Trinh
Sáng Danh – vang tới Thiên Đình
Hợp lời Giáo Hội chân thành nguyện xin
Cầu cho thế giới an bình
Cầu cho nhân loại trọn tình yêu thương
Đại đồng hiệp nhất một lòng
Kinh riêng nối kết kinh chung mọi miền
Người xa cùng với người gần
Dìu nhau từng nhịp bước lên Thiên Đàng
Mân Côi Rất Thánh Nữ Vương
Xin cho Nước Việt một lòng tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Mẹ Mân Côi – 2019

Comments are closed.

phone-icon