Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

23 tháng Tư: Ước mong rằng lời công bố Phục sinh của Chúa giữ vững niềm hy vọng của chúng ta và biến đổi nó thành những hành động bác ái cụ thể. #Easter

24 tháng Tư: Những người tử đạo của mọi thời đại, với lòng trung thành với Đức Ki-tô, nói cho chúng ta biết rằng sự bất công không có lời nói sau cùng: chúng ta hãy tiếp tục hy vọng vào Thiên Chúa Phục sinh. #Easter

25 tháng Tư: Đức Ki-tô đã sống lại, và cùng với Ngài niềm hy vọng sáng tạo của chúng ta bừng lên để đương đầu với những vấn đề của thời đại chúng ta, vì chúng ta biết rằng chúng ta không cô đơn. #Easter

26 tháng Tư: Trong những ngày #Phục sinh này, hãy công bố tin vui vĩ đại rằng Chúa Giê-su đã sống lại bằng đời sống và lời nói của anh chị em.

27 tháng Tư: Chúa tìm kiếm mọi người, Ngài muốn mọi người cảm nhận được sự ấm áp của lòng thương xót và tình yêu của Người.

28 tháng Tư: Nếu chúng ta mở rộng tâm hồn cho lòng thương xót và chúng ta đóng dấu cho sự tha thứ bằng một cái ôm huynh đệ, chúng ta công bố trước thế giới rằng sẽ có thể vượt thắng sự ác bằng sự tốt lành. #DivineMercy

29 tháng Tư: Thiên Chúa tìm kiếm bạn, cho dù bạn không tìm kiếm Người. Thiên Chúa yêu thương bạn, cho dù bạn đã quên Người. Thiên Chúa tìm kiếm nét đẹp trong bạn, cho dù bạn cho rằng bạn đã hoang phí vô ích tất cả tài năng của mình.

30 tháng Tư: Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta biết ý thức rằng chúng ta không thể là người Ki-tô hữu thật sự nếu chúng ta không cùng bước đi với Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta không để Chúa Thánh Thần là vai chính của cuộc sống chúng ta. #SantaMarta

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 1/5/2019]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.

phone-icon