Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

 Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ ngày 26 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2019

26 tháng Mười Hai: Hôm nay chúng ta cử hành Lễ Thánh Stê-pha-nô, vị tử đạo tiên khởi. Người tôi tớ trẻ của Tin mừng này, tràn đầy Chúa Thánh Thần, biết cách nói về Chúa Giê-su bằng lời nói, và trên hết bằng chính đời sống của ngài.

27 tháng Mười Hai: Máng cỏ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc dừng lại và chiêm ngắm, vì chỉ khi chúng ta có khả năng phản ánh lại chính mình, chúng ta mới có thể nhận ra được những gì quan trọng trong cuộc sống. Chỉ khi chúng ta gạt những ồn ào của thế gian ở ngoài ngôi nhà thì chúng ta mới có thể mở lòng lắng nghe tiếng Chúa, là Đấng nói trong thinh lặng. #Nativityscene

28 tháng Mười Hai: Bê-lem có nghĩa là “ngôi nhà lương thực”. Hang đá Giáng sinh chúng ta dựng lên trong nhà nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su là lương thực của sự sống. Chính Ngài là người nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta; chính Ngài là Đấng ban cho gia đình chúng ta sức mạnh để tiến bước và tha thứ cho chúng ta. #Nativityscene

29 tháng Mười Hai: Hôm nay chúng ta hãy phó thác cho Gia đình Thánh tất cả các gia đình trên thế giới, đặc biệt những gia đình bị thử thách bởi sự đau khổ và khó khăn, và chúng ta khẩn xin sự che chở của Chúa cho họ.

30 tháng Mười Hai: Trong sự đơn sơ đích thực, máng cỏ nhắc nhở chúng ta rằng không phải số lượng của cải là quan trọng trong cuộc sống, nhưng chính là chất lượng của những mối quan hệ. Hãy hướng mắt nhìn lên Chúa, Đấng nghèo khó về vật chất nhưng rất giàu có trong tình yêu, điều đó nhắc chúng ta về điều gì là trọng yếu. #Nativityscene

31 tháng Mười Hai: Thật đẹp biết bao khi đứng trước máng cỏ và phó thác cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa ở đó, để nói với Ngài về những người và những hoàn cảnh chúng ta đang mang trong lòng, cùng với Ngài đánh giá một năm đang chuẩn bị kết thúc, chia sẻ những mong chờ và những mối quan tâm của chúng ta. #Nativityscene

31 tháng Mười Hai: Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì ân sủng của Ngài đã gìn giữ chúng ta trong năm qua, và trong niềm hân hoan chúng ta hãy dâng lên bài ca ngợi khen Người.

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 1/1/2020]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.

phone-icon