Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ ngày 21 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2019 

21 tháng Sáu: Giới trẻ chúng con thân yêu, cha muốn nói với từng người chúng con rằng: Chúa yêu chúng con; đừng bao giờ hoài nghi điều đó, bất kể có gì xảy ra cho chúng con trong cuộc sống; ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con được yêu thương trọn vẹn.

22 tháng Sáu: Những Mối Phúc không phải dành cho các siêu nhân, nhưng dành cho những người đối mặt với những thách đố và thử thách mỗi ngày.
23 tháng Sáu: Thánh Thể dọn cho chúng ta một chỗ trong chốn vĩnh hằng, vì đó chính là Lương thực của Thiên Đàng. #CorpusDomini
24 tháng Sáu: Mẫu gương của Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta trong một Giáo hội luôn luôn phục vụ cho Lời Chúa; một Giáo hội không kéo sự chú ý vào bản thân mình, nhưng hướng sự chú ý đến Chúa Giê-su Ki-tô.
25 tháng Sáu: Nói “xin vâng” với Chúa có nghĩa là có can đảm ôm lấy cuộc sống với tình yêu thương theo đúng bản chất của nói, với tất cả sự mong manh và nhỏ bé, với tất cả những nghịch lý của nó.
26 tháng Sáu: Không biết bao nhiêu lần trong lời cầu nguyện, chúng ta chỉ giới hạn vào việc xin những ân ban và liệt kê những nhu cầu, mà quên rằng điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là ca khen danh Chúa, tôn thờ Ngài, rồi chân nhận hình ảnh sống động của Ngài nơi những người anh chị em của chúng ta.
27 tháng Sáu: Phúc cho những ai tin và những ai có lòng can đảm thúc đẩy sự gặp gỡ và hiệp thông.
28 tháng Sáu: Chúa Giê-su nhìn chúng ta, yêu thương chúng ta và chờ đợi chúng ta. Người là thánh tâm và là lòng thương xót. Chúng ta hãy vững tâm đến với Chúa Giê-su. Người luôn tha thứ cho chúng ta. #SacredHeartofJesus
29 tháng Sáu: #Thánh Phê-rô và Phao-lô rất chân thành trước mặt Chúa. Trong suốt cuộc đời các ngài luôn giữ sự khiêm nhường này cho đến phút cuối cùng. Cả hai đều hiểu rằng sự nên thánh không có trong cách đề cao bản thân nhưng là hạ mình.
30 tháng Sáu: Tất cả chúng ta đều có những lúc trải qua các ngày khó khăn, nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng sự sống là một ơn sủng. Phép lạ đó chính là việc Chúa tạo dựng từ con số không.
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 1/7/2019]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.

phone-icon