Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

 Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ ngày 01 tháng 12 đến 5 tháng 12 năm 2019

1 tháng Mười Hai: Trong #Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy sẵn sàng đón chờ Chúa đến: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24:42). Canh thức có nghĩa là tâm hồn hãy sẵn sàng cho đi và phục vụ, quan tâm đến anh em trong hoàn cảnh khó khăn.

1 tháng Mười Hai: Từ #Mùa Vọng có nghĩa là đang đến. Thiên Chúa đang đến. Đây là gốc rễ cho niềm hy vọng của chúng ta: chắc chắn rằng sự an ủi của Thiên Chúa sẽ đến với chúng ta giữa những khó khăn của thế gian này. Không phải là sự an ủi bằng lời nói, nhưng bằng sự hiện diện của Người ở giữa chúng ta.

1 tháng Mười Hai: Với Tông thư này, cha mong muốn khuyến khích truyền thống gia đình tốt đẹp chuẩn bị hang đá trong những ngày trước Lễ Giáng sinh, kể cả thói quen dựng hang đá ở nơi làm việc, trong trường học, nhà thương, nhà tù và những quảng trường thành phố. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html …

2 tháng Mười Hai: Sự gần gũi với Thiên Chúa mời gọi tâm hồn chúng ta tiến đến với những anh chị em bằng tình thương yêu, để thể hiện lòng trắc ẩn với mọi người.

3 tháng Mười Hai: Hôm nay chúng ta hãy lặp lại cam kết của mình để mọi người khuyết tật có thể chia sẻ những món quà của họ với cộng đồng mà họ thuộc về và họ dự phần trong đó #IDPD

3 tháng Mười Hai: Hôm nay Giáo hội ca ngợi sự nhỏ bé. Những công cuộc của Chúa bắt đầu từ sự nảy mầm của một hạt giống, từ những điều nhỏ bé. Chúa Giê-su nói về sự nhỏ bé này của Nước Trời: tâm hồn bé nhỏ, khiêm nhường, mở ra để đón nhận sự mạc khải của Thiên Chúa. #HomilySantaMarta

4 tháng Mười Hai: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục tử của Giáo hội, để họ có thể hướng dẫn đoàn chiên được trao phó cho họ bằng sự vững chắc và nhân từ của Vị Mục tử Nhân lành. #GeneralAudience

5 tháng Mười Hai: Hôm nay Giáo hội ca khen sự bền vững. “Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa: chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm, (Is 26: 4). Những người tin cậy vào Chúa sẽ luôn được an toàn, vì nền tảng của họ được chôn sâu trong Núi Đá. #HomilySantaMarta

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 8/12/2019]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.

phone-icon