Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
từ 25/3-3/4/2019 

25 tháng Ba: Trong lời cầu nguyện hôm nay chúng ta hãy nhớ đến nạn nhân của những hình thức nô lệ hiện đại #slavery. Sự đau khổ của họ thúc giục chúng ta phải chiến đấu chống lại những tai họa phi nhân này. #RememberSlavery

26 tháng Ba: Văn hóa hình thức, là văn hóa lôi cuốn chúng ta sống cho những điều chóng qua, là một sự lừa dối rất lớn. Vì nó giống như một tia lửa lóe sáng: khi nó qua đi chỉ còn lại tro tàn.

27 tháng Ba: Chúng ta phải gắn chặt ánh mắt nhìn vào đâu trong suốt hành trình Mùa Chay này #Lent? Hãy nhìn lên Thập giá. Chúa Giê-su trên Thập giá là la bàn sự sống chỉ cho chúng ta hướng về Thiên Đàng.

28 tháng Ba: Nếu chúng ta không lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta giống như thửa đất không có nước. Đó là lý do tại sao Chúa nói: “Đừng cứng lòng”. #SantaMarta

29 tháng Ba: Anh chị em thân mến, một lần nữa Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy sám hối: chúng ta hãy cầu xin ơn được sự sống mới trong Đức Ki-tô Thiên Chúa. #24hoursfortheLord

30 tháng Ba: Sự can đảm gặp gỡ và đưa bàn tay của tình bạn ra là một con đường của hòa bình và hòa hợp cho nhân loại. #ApostolicJourney

31 tháng Ba: Bác ái, đặc biệt đối với những người dễ bị xúc phạm, là cơ hội tốt nhất chúng ta có để tiếp tục làm việc nhằm xây dựng một văn hóa gặp gỡ. #ApostolicJourney

01 tháng Tư: Chúng ta đừng để thời gian của Mùa Chay tốt lành #Lent trôi qua vô nghĩa! Chúng ta hãy xin Chúa hỗ trợ trên con đường sám hối đích thực.

02 tháng Tư: Đức Ki-tô đang sống! Người là niềm hy vọng của chúng ta, và Người mang đến sức tươi trẻ cho thế giới chúng ta theo một cách tuyệt vời. #ChristusVivit http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html …

03 tháng Tư: Qua cầu nguyện chúng ta học cách từ bỏ ngẫu thần và tính tự mãn do lòng kiêu ngạo của chúng ta, và thừa nhận rằng chúng ta cần có Chúa và lòng thương xót của Người. #Lent

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 3/4/2019]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.

phone-icon