Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
từ 16 – 28/02/2019

16 tháng Hai: Chúa Giê-su chỉ yêu cầu chúng ta tạo ra một tác phẩm duy nhất, và điều đó là có thể cho mọi người: đó chính là đời sống của chúng ta.

17 tháng Hai: Người Ki-tô hữu hãy thúc đẩy hòa bình, bắt đầu từ cộng đoàn nơi họ sinh sống.

18 tháng Hai: Cha mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho Cuộc Họp về Bảo vệ Trẻ Vị thành niên trong Giáo hội, sự kiện mà cha muốn trở thành một dấu chỉ mạnh mẽ của trách nhiệm mục vụ đứng trước thách đố cấp bách của thời đại chúng ta.

19 tháng Hai: Chúng ta hãy đi vào mầu nhiệm trái tim đau khổ của Thiên Chúa Cha, và chúng ta hãy thưa chuyện với Người khi chúng ta chứng kiến nhiều tai họa của thời đại chúng ta. #SantaMarta

20 tháng Hai: Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ sống những ngày đối thoại và hiệp thông, lắng nghe và phân định. Ước mong rằng nó sẽ là thời gian hoán cải. Chúng ta không công bố bản thân, nhưng công bố về Người là Đấng đã chết cho chúng ta. #PBC2019

21 tháng Hai: Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần gìn giữ chúng ta trong những ngày này và giúp chúng ta biến điều ác này thành một cơ hội để biết ý thức và thanh tẩy. #PBC2019

22 tháng Hai: Lạy Chúa, xin hãy cứu chúng con thoát khỏi cám dỗ muốn cứu thoát mình, và danh tiếng của mình; xin giúp chúng con biết thừa nhận tội của chúng con và cùng nhau tìm kiếm những câu trả lời khiêm nhường và cụ thể, và trong sự hiệp thông với tất cả Dân Chúa. #PBC2019

23 tháng Hai: Lạy Chúa, xin hãy hướng ánh mắt của chúng con đến điều quan trọng, xin làm cho chúng con biết cởi bỏ mọi điều không giúp làm cho Tin mừng của Chúa Giê-su Ki-tô trở nên minh bạch. #PBC2019

24 tháng Hai: Mọi sự lạm dụng đều là tàn ác. Qua sự tức giận chính đáng của dân chúng, Giáo hội nhìn thấy sự phản ánh cơn thịnh nộ của Chúa. Trách nhiệm của chúng ta là phải chú ý lắng nghe tiếng khóc thầm lặng này. #PBC2019 http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html …

25 tháng Hai: Tình yêu của Thiên Chúa là sức mạnh duy nhất đủ khả năng biến mọi sự trở nên mới.

26 tháng Hai: Đời sống tu trì bao gồm yêu Chúa hết lòng, và yêu thương tha nhân như chính mình.

27 tháng Hai: Nếu bạn tin Chúa bạn phải cố gắng sống công bình với mọi người, theo luật vàng này: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).

28 tháng Hai: Chúng ta hãy dành ra chút thời gian mỗi ngày để kiểm tra lương tâm, để hướng lòng về Chúa. Năm phút mỗi cuối ngày sẽ giúp chúng ta suy nghĩ về sự thay đổi tâm hồn và hoán cải về với Chúa, mà không chần chừ. #SantaMarta

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 1/3/2019]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.

phone-icon