“Họ được tràn đầy ơn Thánh Thần” – SN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

0

 

Suy niệm: Cv 2,1-11

Trước khi lên trời, Đức Giêsu đã nói với các tông đồ rằng họ sẽ chịu “phép rửa trong Thánh Thần” (Cv 1,5). Vì thế cùng với Đức Maria, họ “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” (Cv 1,14). Và đúng thực, Chúa Thánh Thần đã đến – qua gió và lửa và qua một sự can đảm (mạnh dạn) mới để rao giảng Tin Mừng.

Lễ Ngũ Tuần kể lại một câu chuyện ý nghĩa về quyền năng của Thiên Chúa và sự biến đổi của các tông đồ. Nhưng họ đã không chỉ lãnh nhận được Thánh Thần trong ngày hôm đó. Họ thường xuyên được chìm ngập trong Thánh Thần. Sách Công vụ Tông đồ kể lại ít nhất bảy lần trong đó các tông đồ được “tràn đầy” Thánh Thần (Cv 2,4;4,8.31; 6,8; 7,55; 13,9.52). Và điều này không tính đến những lần khác không hề được viết lại trong Thánh Kinh.

Điều tương tự cũng đúng cho chúng ta. Cho dẫu chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng cần thêm sức mạnh và những ơn ban của Thánh Thần để đi theo Chúa và công bố Tin Mừng.

Đức Giêsu đã biết chúng ta cần Chúa Thánh Thần nhiều biết chừng nào, và từ rất lâu trước cả khi lên trời, Người đã khuyến khích các môn đệ cầu nguyện xin ơn huệ này: “Nếu anh em … mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11,13). Và Tin Mừng của Thánh Gioan bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa “ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn” (Ga 3,34).

Hôm nay, bạn hãy theo gương của các tông đồ. Hãy tin vào lời hứa ban Thánh Thần của Thiên Chúa và sau đó hãy cầu xin điều đó. Hãy kiên trì cầu nguyện, không chỉ vào ngày lễ đặc biệt này, nhưng là mỗi ngày. Thậm chí bạn có thể xin một vài người bạn có đức tin vững vàng cầu nguyện với bạn để xin Chúa lại tuôn đổ Thánh Thần vào trong cuộc sống của bạn. Bạn không thể nhìn thấy gió và lửa, nhưng Thánh Thần sẽ đến với bạn trong những cách thức mới mẻ, bất ngờ và kỳ diệu – không chỉ vì lợi ích của bạn, nhưng còn vì ích lợi cho thân mình Người là Giáo Hội.

 “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy cư ngụ trong tâm hồn con, hôm nay và mỗi ngày”.

Theo The Word Among Us [Wau]
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.