Lạy Chúa Thánh Thần,  xin ngự đến!- Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

0

Trong kho tàng văn chương Ấn giáo có ghi lại câu chuyện như sau: Có một đệ tử đến thưa với thầy của mình: “Thưa thầy, con muốn gặp Chúa”. Thầy chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười thinh lặng. Ngày hôm sau, người môn sinh trở lại và bày tỏ như thế. Thầy vẫn mỉm cười tiếp tục giữ sự im lặng.

Một ngày đẹp trời nọ, ông đưa người thanh niên đến một dòng sông. Thầy trò cùng trầm mình xuống nước. Chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong dòng nước mát, bất ngờ, vị thầy túm lấy anh và dìm xuống nước hồi lâu. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy để ngoi lên mặt nước. Sau đó, người thầy mới hỏi: “Khi bị dìm xuống nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?”. Không một chút suy nghĩ, người đệ tử đáp: “Thưa thầy, con cần có không khí để thở”.

Lúc bấy giờ ông mới dẫn giải: “Con cảm thấy cần gặp Chúa như con cần khí thở không? Nếu con cảm thấy cần như thế, con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại, nếu con không hề cảm thấy cần như thế thì cho dù con có vận dụng tất cả tài trí và cố gắng, con cũng sẽ không bao giờ gặp được Ngài”.

Các bạn thân mến, khi nói đến Chúa Thánh Thần, có lẽ chúng ta chỉ biết đơn giản rằng Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa. Đối với không ít người kitô hữu, Chúa Thánh Thần như một Đấng xa lạ, thậm chí cũng có thể nghĩ rằng Ngài không có ảnh hưởng nhiều tới đời sống của mình. Nhưng thực ra, Chúa Thánh Thần có một vai trò vô cùng quan trọng không chỉ trong đời sống của Giáo Hội, mà còn trong cả đời sống của mỗi người chúng ta nữa. Thật vậy, với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, chúng ta sẽ nhìn cuộc sống, cùng những khổ đau và thử thách theo một cách khác.

Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy khi hiện ra với các môn đệ, cùng với việc trao ban Thần Khí, Chúa Giêsu còn ban bình an cho các ông. Như vậy, Chúa Thánh Thần còn là nguồn bình an mà Chúa Giêsu trao tặng cho mỗi người, và chúng ta cũng được mời gọi trở nên sự bình an cho tha nhân, để bất cứ nơi đâu có in dấu chân chúng ta thì nơi đó có sự bình an.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một cơ hội nhắc nhở chúng ta suy nghĩ lại về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống. Chúa Thánh Thần, dù được cầu khấn mỗi khi bắt đầu một công việc, nhưng đôi khi trở nên máy móc, vì chúng ta không còn ý thức đến sự hiện diện của Ngài. Chúa Thánh Thần đã, đang và vẫn còn hoạt động mạnh mẽ trong Hội Thánh, thế nhưng đôi lúc chúng ta chưa nhận ra Ngài là vì, như câu chuyện trên, chúng ta chưa khao khát Ngài thực sự. Nguyện xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta, như xưa Mẹ đã hướng dẫn các môn đệ trong nhà Tiệc Ly, để chúng ta có thể mở rộng tâm hồn đón nhận dồi dào những nguồn ơn phúc vô biên của Chúa Thánh Thần, và để Ngài có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời chúng ta.

 Gợi ý suy niệm:

1. Chúng ta có thật sự cảm nhận được sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời không?
2. Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Thật, chúng ta có dám sống trong sự thật nơi môi trường sống của mình không?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.