Thơ: Hân Hoan Kính Mừng

0

Kính mừng Mẹ Thiên Chúa
Là thang bắc lên trời
Để Con Chúa xuống thế
Cơ hội cho loài người [1]

Kính mừng Mẹ Thiên Chúa
Muôn phúc lạ đầy tràn
Đơn sơ và giản dị
Luôn khiêm hạ, tịnh tâm

Kính mừng Mẹ Thiên Chúa
Ánh Sao Mai lạ lùng
Chúng nhân vượt bể khổ
Có Mẹ giúp vững lòng

Kính mừng Mẹ Thiên Chúa
Xin cầu giúp nguyện thay
Đồng hành trên chuyến khổ
Đỡ nâng trọn kiếp này

Chúng con thoát khỏi chết
Nhờ Mẹ luôn hộ phù
Chúng con được sống sót
Nhờ Mẹ hằng chở che [2]

Tạ ơn Mẹ Thiên Chúa
Luôn hướng dẫn, khuyên răn
Ai xin chẳng từ chối
Mở đường cho tội nhân

TRẦM THIÊN THU

[1] Thánh Fulgentius – “Mẹ là chiếc thang bắc lên trời. Nhờ Mẹ mà Thiên Chúa đã từ trời xuống thế gian, và cũng nhờ Mẹ mà loài người từ đất lên tới trời.”
[2] Thánh Laurentiô Justinianô – “Đức Mẹ hộ phù, chúng con khỏi chết; Đức Mẹ cầu bầu, chúng con được sống.”

Comments are closed.

phone-icon