Thơ: Ngày Đặc Biệt

0

“Đừng bao giờ ngừng đọc kinh Mân Côi. Mẹ luôn ở với con để giúp đỡ con.”
(Đức Mẹ nói với Bruno Cornacchiola, Ý)

Mười ba rồi lại mười ba
Một ngày trong tháng theo quy luật thường
Người đời thấy sợ vô cùng
Bởi vì mê tín, cho rằng chẳng hên
Chẳng hên vì thấy xui luôn
Quỷ ma chẳng ám, tự phiền mình thôi
Mình buồn nên thấy không vui
Ngày nào cũng thế, hai mươi bốn giờ

Mười ba rồi lại mười ba
Tháng nào cũng thế, chu kỳ rất quen
Tín nhân thấy có khác hơn
Vì là ngày Mẹ từ nhân tỏ mình
Cây sồi bất chợt lung linh
Fa-ti-ma Mẹ hiển linh dịu hiền
Ba điều đặc biệt Mẹ khuyên
Canh tân, đền tội, ân cần Mân Côi

Trần gian buồn quá, Mẹ ơi!
Vì cơn dịch bệnh khắp nơi hoành hành
Chúng con cầu khấn chân thành
Xin thương ban lại an bình mọi nơi
Cho nhân loại biết vâng lời
Biết yêu mến Mẹ, vui đời nhân gian
Giúp nhau vượt mọi khó khăn
Vững tin vào Chúa, ngày đêm nguyện cầu

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-07-2021

✠ LỜI MẸ NHẮN NHỦ – sáng tác: Lm Huyền Linh
Hoàng Oanh – https://www.youtube.com/watch?v=oVR6aEbN5x0
Karaoke – https://www.youtube.com/watch?v=QRDn0VbRXg8

Comments are closed.

phone-icon