Gặp gỡ Ðức Kitô – Bài giảng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – B

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Bài trích Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô (13, 24-32).

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng : “Trong những ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.”

“Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nẩy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

“Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”

Bài giảng

Bài Tin Mừng hôm nay thuộc phần cuối của chương 13. Trong chương này, thánh Mác-cô nói về cuộc Quang Lâm của Đức Giêsu. Trước thời này sẽ có nhiều thử thách, gian nan và đau khổ : giặc giã chiến tranh, những cuộc nổi dậy, những trận động đất, những cơn đói kém, những cuộc bách hại, chia rẽ trong gia đình.

Chúng ta đừng quên rằng thánh Mác-cô viết sách Tin Mừng cho các Kitô hữu ở Rôma, vào khoảng năm 65-70, khi hoàng đế Nê-rông đang kịch liệt bách hại các Kitô hữu của Giáo hội tiên khởi. Mục đích của thánh sử thật rõ ràng, đó là muốn an ủi cộng đoàn đang bị bách hại khi loan báo cuộc chiến thắng của Chúa.

Ngôn từ và hình ảnh trong bài Tin Mừng hôm nay có vẻ khủng khiếp đối với người tín hữu thời nay. Thật ra, vào thời Đức Giêsu, có một thể văn gọi là văn chương khải huyền để nói về tương lai xa, về thời nằm ngay trước ngày tận thế. Các ngôn sứ trong Cựu Ước thường dùng loại văn này để nói đến những lần Thiên Chúa can thiệp cách đặc biệt trong lịch sử. Hình ảnh « mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển » không phải như là một sự đe dọa hoặc một sự trừng phạt nào đó, mà chỉ là một sự loan báo cuộc chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa khi lịch sử viên mãn, cuộc chiến thắng của Người trên các quyền lực ác thần. Chúng ta cũng biết rằng theo các dân tộc phương Ðông thời cổ đại, ngoài nước Do-thái, các tinh tú là những thần linh cai quản vũ trụ. Như thế, khi nói mặt trời và mặt trăng trở nên tối tăm, các ngôi sao sa xuống, đó là xác nhận sự chiến thắng của Thiên Chúa.

Đức Giêsu loan báo sự trở lại của Người trong vinh quang như một vị thẩm phán và vị cứu tinh hoàn vũ vào ngày tận thế. Khi nào ? Câu hỏi này luôn ám ảnh mọi người, mọi thời và mọi nơi.

«Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi». Lời tuyên bố trên đây của Đức Giêsu thật khó hiểu. Câu này nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu, đồng thời, muốn nói rằng trong sứ mạng trần thế của Người, Người không có quyền ấn định, cũng chẳng được tiết lộ ngày, giờ tận thế. Ở đây Đức Giêsu có ý nói rằng ngày tận thế không còn thuộc về lịch sử loài người nữa ; nó hoàn toàn nằm trong tay Chúa Cha. Ðiều đó không có nghĩa là Đức Giêsu không biết khi nào ngày đó đến.

Tuy thế trong lịch sử đã có biết bao người nhẹ dạ tin rằng vào tháng này, năm nọ sẽ có tận thế. Những cảnh khiếp sợ hãi hùng trước năm 1000 và 2000 là một bằng chứng hiển nhiên. Các giáo phái không ngừng loan báo những tai họa khủng khiếp, những sự trừng phạt của Chúa vào những năm, tháng rõ ràng.

Lời Chúa hôm nay lật đổ tất cả các loại tiên đoán về ngày tận thế. Việc Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, chỉ có Chúa biết. Chỉ có Thiên Chúa là chúa tể tuyệt đối của lịch sử. Chỉ có Người biết thời viên mãn của lịch sử. Chúa Kitô đã mở đường cho chúng ta đến Nước Trời và mời gọi chúng ta dự phần vào với Người trên thiên quốc. Người loan báo Nước Trời đã đến gần, cũng như đã hiện diện, vì qua sự chết và cuộc phục sinh của Người, Chúa Kitô đã mở ra một kỷ nguyên mới. Từ đó, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, các tín hữu được mời gọi sống thời gian hiện tại trong thái độ chờ đợi tích cực ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Ngày đó, các môn đệ trung tín sẽ được dự phần vào hạnh phúc của đời sống vĩnh cửu. Và đó cũng là ngày chúng ta sẽ đoàn tụ với những người thân yêu của chúng ta đã qua đời…

Thật vậy, không ai biết trước ngày hẹn với Chúa Kitô vinh quang, nhưng tất cả chúng ta biết chắc chắn giờ hẹn với Chúa Kitô qua những gương mặt mà chúng ta gặp hằng ngày. Chúng ta có sẵn sàng đến gặp Người chưa ?

Comments are closed.