Phóng sự: Mồ hôi và những trái ngọt – Kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển Tx. Thánh Phaolô Trở Lại

0

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập cộng đoàn Tu xá Thánh Phao Lô Trở Lại (7.11.1995 – 7.11.2020), mời Quý vị xem lại hành trình 25 năm hình thành và phát triển của Công đoàn qua phóng sự: MỒ HÔI VÀ NHỮNG TRÁI NGỌT.
Xin cùng Chị em trong Cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã biến hành trình 25 năm của Cộng đoàn của chị em thành hành trình của tình yêu thương. Xin cho sự tâm tình tri ân của Chị em hôm nay thúc bách các thành viên luôn mạnh mẽ dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ con người. 

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon