His face changed in appearance and his clothing became dazzling white – Suy niệm theo The WAU – Chúa Nhật II Mùa Chay – C

0

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/3/13 

March 13, 2022

Daily Menditation: Luke 9:28-36

His face changed in appearance and his clothing became dazzling white. (Luke 9:29)

Jesus had done some amazing things: he had healed the sick, calmed the sea, and even raised the dead. But at the Transfiguration, he revealed his divinity in all its glory. Not only did the three disciples witness the radiance of Jesus’ face and clothing, but they also heard the Father calling him “my chosen Son” (Luke 9:35).

Yet while Jesus was on earth, his glory remained mostly hidden. Yes, the disciples witnessed his miracles. But he was a man just like them—he lived, breathed, ate, and slept among them. What faith it must have required for them to believe that in this man, God was actually present with them!

We also need faith, not only to believe that Jesus is the Son of God, but that he is actually present with us. Because he is, in the mystery of the Eucharist, every time and in every place where Mass is celebrated. To all appearances, the Eucharist looks like ordinary bread and wine. But in reality, the consecrated Host and the Precious Blood is truly Jesus. He is with us in every way—Body, Blood, Soul, and Divinity.

And not only is Jesus present. He loves us so much that he asks us to consume his Body and his Blood. Each and every time we receive him, he is as close to us as he can possibly be in this life. And each and every time, he gives us the grace and strength to follow his commandment to love him and one another.

On Mount Tabor that day, Peter, John, and James got a rare glimpse of Jesus in all his glory. Today, let him show you his glory. As the priest lifts up the Host on the altar, imagine Jesus as he was at the Transfiguration, his face radiant and his clothes dazzling white. Then kneel down in awe and worship him.

 

 

“Jesus, help me to see you as you truly are, in all your glory!”

Suy niệm: Lc 9,28-36

Dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa” (Lc 10,8).

Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ như: chữa lành người đau yếu, dẹp yên sóng biển, thậm chi cho cả kẻ chết sống lại. Đặc biệt tại Biến cố Biến Hình, Người đã tỏ lộ vinh quang của mình. Ba môn đệ đã chứng kiến khuôn mặt của Người trở nên rạng rỡ và y phục của Người trở nên chói lòa, đồng thời họ còn nghe tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu” (Lc 9,35).

Tuy nhiên, trong khi Chúa Giêsu còn trên trần gian, vinh quang, thần tính của Người phần lớn chưa được tỏ lộ. Thật vậy, các môn đệ đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm. Tuy nhiên, Người cũng chỉ là một con người giống như họ, cũng sống, cũng hít thở, cũng ăn uống và ngủ nghỉ giống như họ. Đó là lý do mà họ cần phải có lòng tin để tin rằng qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đang thực sự ở cùng họ.

Chúng ta cần có lòng tin để không chỉ tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà còn tin rằng Người đang thực sự ở cùng chúng ta. Thật sự Người đang ở cùng chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, mỗi lần và bất cứ nơi nào Thánh lễ được cử hành. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta chỉ thấy bánh và rượu thông thường, nhưng với cái nhìn đức tin, bánh và rượu chính là Chúa Giêsu, là chính Thịt, Máu, Linh hồn và Thần tính của Người.

Chúa Giêsu không chỉ hiện diện qua hình Bánh Rượu, hơn nữa, Người còn tỏ lòng yêu thương chúng ta đến nỗi cho chúng ta được rước chính Mình và Máu thánh của Người. Mỗi khi chúng ta rước Mình Máu Người, Người ở gần chúng ta bao nhiêu có thể trong cuộc đời này. Và qua đó, Người ban cho chúng ân sủng và sức mạnh để chúng ta tuân giữ Giới Răn yêu thương: yêu mến Người và yêu thương nhau.

Trên núi Tabor hôm ấy, Phêrô, Gioan và Giacôbê đã được nhìn thấy Vinh quang của Chúa Giêsu. Giờ đây, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta thấy vinh quang của Người. Khi linh mục nâng Tấm Bánh lên trên bàn thờ, chúng ta hãy xem như Chúa Giêsu đang tỏ lộ vinh quang của Người, khuôn mặt của Ngài tỏa sáng và y phục của Ngài trắng tinh. Rồi chúng ta hãy quỳ gối thờ lạy Ngài với một tâm hồn cung kính.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con thực sự được thấy Vinh quang của Chúa ”.

 

Comments are closed.