I will maintain my covenant with you… – SN theo The WAU ngày 07.4.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Thursday April 7th 2022
Meditation:  Genesis 17, 3-9

I will maintain my covenant with you… to be your God. (Genesis 17:7) 

In today’s first reading, God makes a covenant with Abraham and promises him many things: that he would become the father of nations, that kings would stem from him, and that he would enter the Promised Land. Abraham didn’t see the complete fulfillment of these promises in his lifetime. He saw glimmers of them in the gift of his son, Isaac, but not much more. However, at the heart of God’s covenant with Abraham was the assurance of his everlasting love and presence. God promised he would never leave Abraham—and he didn’t. Through thick and thin, he remained faithful as Abraham’s God.

From Abraham’s descendants came a savior, Jesus Christ, who ushered in a new covenant of love. Now, not only do we have the assurance of God’s love and presence, but through Jesus’ death and resurrection, we have been forgiven and redeemed. And the glimmer of the fulfillment yet to come? One day, when he comes again, we will be raised with him!

So no matter the ups and downs we face in life, no matter how things appear, we know that God keeps his covenant promises. When things were difficult for Abraham—when he wondered how he could conceive a child in his old age and then when he was called to sacrifice that child—he believed that God was going to be faithful. He believed that somehow, though he couldn’t predict exactly how or when, God would show him his steadfast love and keep his word. That’s true for us as well.

This is what it means that God is covenanted to us: that though we might not know all the details or see everything unfold in our lifetime, God will continue to love us, forgive us, and walk with us. It’s this covenant love that helps us to persevere in those times when we are waiting and wondering about how God will respond to us.

There’s so much we can’t know about the future. There’s so much we can’t control. But we can stand on the certainty of God’s commitment to us. He is a God who “remembers his covenant for ever” (Psalm Response).

“Thank you, Lord, for your steadfast love!”

Thứ Năm tuần V Mùa Chay
ngày 07.4.2022

Suy niệm: St 17, 3-9

Ta sẽ lập giao ước của Ta với các ngươi… sẽ là Thiên Chúa các ngươi (St 17,7)

Trong bài đọc một hôm nay, Thiên Chúa lập giao ước với Áp-ra-ham và hứa với ông nhiều điều: rằng ông sẽ trở thành tổ phụ của các dân tộc, các vua sẽ xuất phát từ dòng dõi ông và ông sẽ được vào Đất Hứa. Áp-ra-ham không thấy những lời hứa này được thực hiện trọn vẹn trong đời mình. Ông nhìn thấy chúng le lói nơi đứa con theo lời hứa của ông, Isaác, nhưng không nhiều hơn thế. Tuy nhiên, trọng tâm của giao ước của Thiên Chúa với Áp-ra-ham là sự đảm bảo cho tình yêu và sự hiện diện đời đời của Ngài. Thiên Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ Áp-ra-ham – và Ngài đã không làm vậy. Dù dày hay mỏng, Ngài vẫn trung thành là Thiên Chúa của Áp-ra-ham.

Từ dòng dõi của Áp-ra-ham đã có một vị cứu tinh, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã mở ra một giao ước mới của tình yêu thương. Giờ đây, chúng ta không chỉ có được sự bảo đảm về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa, mà qua sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta đã được ơn tha thứ và cứu chuộc. Và tia sáng của sự hoàn thành vẫn chưa đến ư? Một ngày nào đó, khi Ngài tái lâm, chúng ta sẽ được sống lại với Ngài!

Vì vậy, bất kể chúng ta phải đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống, bất kể mọi thứ xảy ra như thế nào, chúng ta biết rằng Thiên Chúa giữ lời hứa trong giao ước của Ngài. Khi mọi thứ trở nên khó khăn đối với Áp-ra-ham – khi ông tự hỏi làm thế nào để có thể mang thai một đứa trẻ trong lúc tuổi già và khi ông được kêu gọi để hy sinh đứa trẻ đó – ông tin rằng Thiên Chúa sẽ trung thành. Ông tin rằng bằng cách nào đó, mặc dù ông không thể đoán chính xác bằng cách nào hoặc khi nào, Thiên Chúa sẽ cho ông thấy tình yêu kiên định và giữ lời của mình. Điều đó cũng đúng với chúng ta.

Điều này có nghĩa là Thiên Chúa đã giao ước với chúng ta: rằng mặc dù chúng ta có thể không biết tất cả các chi tiết hoặc nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của chúng ta, nhưng Thiên Chúa sẽ tiếp tục yêu thương chúng ta, tha thứ cho chúng ta và đồng hành cùng chúng ta. Chính tình yêu thương trong giao ước này đã giúp chúng ta kiên trì trong những lúc chúng ta chờ đợi và băn khoăn về việc Thiên Chúa sẽ đáp lại chúng ta như thế nào.

Có quá nhiều điều chúng ta không thể biết về tương lai. Có quá nhiều thứ mà chúng ta không thể kiểm soát. Nhưng chúng ta có thể tin chắc vào sự cam kết của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài là một Thiên Chúa “ghi nhớ giao ước của Ngài cho tới muôn đời” (Thánh vịnh Đáp ca).

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu bền vững của Chúa!

 

Ga 8, 51-59
Ai giữ lời Ta sẽ không bao giờ phải chết

Nếu bạn tham gia một khóa học ngôn ngữ chuyên sâu bằng tiếng Pháp, từ khi bạn bước vào lớp học cho đến khi bạn ra về, mọi từ bạn nghe và mọi từ bạn nói sẽ bằng tiếng Pháp. Không nói tiếng Anh. Không một từ nào. Tương tự như vậy, chúng ta có thể nói rằng trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang tổ chức một lớp học chuyên sâu trong ngôn ngữ của Thiên đàng.

Một cuộc tranh luận kéo dài giữa Chúa Giêsu và các đối thủ của Ngài đã đưa họ đến câu hỏi về việc Ngài xưng là Con Thiên Chúa. Ngài nói với họ: “Chính Cha tôi là Đấng tôn vinh tôi” (Ga 8,54). “Tôi biết Ngài… và tôi giữ lời Ngài” (8,55). Các đối thủ của Ngài dường như không thể giải đáp được câu  hỏi họ nghĩ Ngài là ai: “Cha của ông ở đâu?” “Ông là ai?” “Ông là một người Samaritan” “Ông bị quỷ ám.” “Ông biến mình thành ai?” (Ga 8,19. 25. 48. 52. 53).

Gần hai thiên niên kỷ của lịch sử Cựu Ước đã đưa Chúa Giêsu và các nhà chức trách Do Thái đến chỗ bế tắc này. Đây là những người Do Thái trung thành có ý định tôn trọng giao ước của Thiên Chúa với Ápraham. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định rằng chính Ngài là sự hoàn thành các lời hứa trong giao ước của Thiên Chúa. Sự tập trung vào những kỳ vọng lâu nay của họ ngăn cản sự hiểu biết của họ. Nhưng Chúa Giêsu không bỏ cuộc. Ngài tiếp tục cho họ thấy một tương lai ngoài sức tưởng tượng, trong đó Ápraham đang chờ đợi họ.

Chúa Giêsu vẫn đang dẫn dắt chúng ta ngày nay. Mỗi ngày, Ngài ở trên đỉnh đồi nhìn xuống một vùng đất xinh đẹp và mời gọi chúng ta tham gia cùng Ngài: “Ai giữ lời ta sẽ không bao giờ chết” (Ga 8,51). Ngài đang yêu cầu chúng ta tin tưởng Ngài và theo Ngài vào miền đất hứa mới đó.

Hãy tin Chúa Giêsu ngay hôm nay. Hãy giữ lời Ngài hôm nay và hằng ngày cho đến khi chúng ta vượt qua ngọn đồi và đến ngôi nhà mới của mình. Chúng ta làm điều đó bằng cách dán mắt vào Chúa Giêsu. Thập tự giá của Ngài giống như một điểm đánh dấu đường mòn; nó hướng chúng ta đến con đường của tình yêu tự hiến. Sự phục sinh của Ngài cho chúng ta biết rằng những trở ngại lớn nhất của chúng ta, tội lỗi và cái chết, đã bị đánh bại. Và sự thăng thiên của Ngài cho chúng ta biết rằng các cánh cổng Thiên đàng đã được mở ra – cho tất cả chúng ta!

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa là con đường dẫn đến Thiên đàng. Xin giúp con thoát khỏi bất kỳ con đường nào không dẫn đến Chúa.

Comments are closed.

phone-icon