Cuộc rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria tại Tu viện Thánh Giuse

0

Tu viện Thánh Giuse 

Với tấm lòng hiếu kính dành cho Mẹ Maria trong Tháng Mân Côi này, ngày 07 tháng 10 vừa qua, các nữ tu dòng Đa Minh Tam Hiệp thuộc Tu viện Thánh Giuse, (Hiệp Bình Phước) và anh chị em giáo dân đã quy tụ tại nguyện đường Thánh Giuse trong khuôn viên Tu viện để mừng kính Mẹ Mân Côi, đồng thời hướng về ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, ngày 13 tháng 10.

Giuse II (14)

Giuse II (12)

Giuse II (11)

Vào lúc 6 giờ tối, toàn thể cộng đoàn cùng nguyện kinh, lần chuỗi Mân Côi, dâng lên Mẹ lời ca tiếng hát cùng với những bông hoa hồng tươi thắm, chan hòa hương sắc của đoàn con dâng kính lên Mẹ. Cuộc cung nghinh tung hô Mẹ chung quanh khuôn viên Tu viện và nguyện đường. Cộng đoàn vừa tiến bước, vừa cất cao lời kinh tiếng hát, đọc kinh cầu và lần hạt Mân Côi.

Giuse II (8)

Giuse II (9)

Sau 30 phút rước kiệu Mẹ, cộng đoàn bước vào nguyện đường hiệp dâng Thánh lễ kính Mẹ Mân Côi. Trong bài giảng lễ, Linh mục chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của ngày lễ và hình ảnh Đức Mẹ Mân Côi. Cha cũng giải thích về 20 mầu nhiệm Mân côi, cỗ tràng hạt, cách thức lần hạt với những ơn ích Mẹ hứa ban qua việc lần chuỗi Mân côi, chuỗi liên kết kính Mẹ Maria. Ngài mời gọi cộng đoàn siêng năng chạy đến với Mẹ qua lời cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Bởi vì Mẹ có một vị thế ưu việt trước tòa Chúa và hằng quan tâm yêu thương đoàn con cái mình, nên mỗi Kitô tôi hữu hãy năng chạy đến với Mẹ, phó thác cậy trông vào bàn tay Mẹ để Mẹ bênh đỡ phù trì và ban phát muôn ơn.

Giuse II (7)

Giuse II (10)

Thời khắc được ở bên Mẹ Maria, cùng nhau đọc kinh lần hạt và tôn vinh Mẹ với những bông hoa tươi thắm, biểu tượng của lòng hiếu thảo, tin tưởng, phục vụ, hy sinh, yêu thương và hiệp nhất của đoàn con nơi Tu viện Thánh Giuse. Xin Mẹ cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen!

Giuse II (2)

Giuse II (15)

Giuse II (6)

Giuse II (4)

Giuse II (3)

Giuse II (13)

Comments are closed.

phone-icon