Browsing: Tin Hội Dòng

Tin Hội Dòng

Thông tin
0

Ngày 21/01/2012 sau Thánh Lễ sáng, phái đoàn chị em Đa Minh Tam Hiệp về giáo xứ Bùi Vĩnh, Hạt Tân Mai (Xuân Lộc) để thăm viếng mộ phần của Cha Giuse Phạm Phúc Huyền nhân ngày cuối năm âm lịch.

1 42 43 44 45