Browsing: Truyện ngắn

Truyện ngắn

Truyện ngắn
0

Khi gió mùa Đông Bắc phả hơi giá lạnh lùng vào mảnh vườn hiu hắt, đầu tháng Mười Hai của mỗi năm, là tôi lại chạnh nhớ đến những mùa Giáng Sinh ngày thơ ấu.

Truyện ngắn
0

Nó sung sướng thưa lên: “Chúa Hài Đồng ơi, con thật hạnh phúc khi sức mạnh của Chúa đã giúp con can đảm vượt qua mọi cản trở đến với Chúa và con muốn trọn cuộc đời con sẽ là của Chúa, thuộc về Chúa mãi mãi”