Chiến dịch mùa Giáng Sinh và năm mới

0

CHIẾN DỊCH GIÁNG SINH VÀ XUÂN TÂN MÃO  2010 -2011

CHỦ ĐỀ:  TIẾN VỀ BELEM  


I. TỔNG QUÁT:

Toàn bộ  chiến dịch kéo dài 10  tuần, cuối tháng 10 (31.10.2010) đến hết lễ Chúa chịu phép rửa (9.1.2011). Chia thành 5 chặng,

Chặng 1: 2 tuần  (31.10.10 – 13.11.10): Hành trang lên đường

Chặng 2: 2 tuần (14.11.10 -27.12.10):  Sửa đường dọn lối

Chặng 3: 2 tuần (28.11.10 – 10.12.10): Theo ánh sao thiêng

Chặng 4: 2 tuần (11.12.10 – 24.12.10): Gặp gỡ Hài Nhi

Chặng 5: 2 tuần (25.12.10 – 08.1.11): Trở nên Giêsu dễ thương

Ý LỰC: Đến với Chúa Giêsu bằng tâm tình đơn sơ và ngoan thảo để mỗi ngày nên giống Giêsu hơn. Qua sự gặp gỡ với Chúa Giêsu em được đổi mới thành những Giêsu  nhỏ trong gia đình và học đường

BÀI HÁT CHỦ LỰC: CẤT BƯỚC LÊN ĐƯỜNG – QUANG UY

Hãy cất bước ra đi bằng đôi chân của Thiên Thần,

Hãy sống với Tha nhân bằng con tim của Chúa

Hãy hát với tiếng hát của hoan ca hôm nay

Hãy đến với thế giới bằng đôi tay hăng say.

Mau mau ta lên đường. Mau mau ta lên đường.

II. NỘI DUNG THI ĐUA:

     A.    CÁ NHÂN:

 Chặng 1: Từ 31.10.10 đến ngày  13.11.10

 • Khẩu hiệu: HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG
 • Chủ điểm : Sống vui tươi
 • Công việc :
 1. Tham dự Thánh lễ hằng ngày
 2. Đi học Giáo lý đầy đủ đúng giờ
 3. Siêng năng làm việc phụ giúp cha mẹ
 4. Viếng đất thánh

Chặng 2: Từ ngày 14.11.10 đến ngày 27.11.10

 • Khẩu hiệu: SƯẢ ĐƯỜNG DỌN LỐI
 • Chủ điểm : Sống dễ thương
 • Công việc :
 1. Tham dự Thánh lễ hằng ngày
 2. Đi học Giáo lý đầy đủ đúng giờ
 3. Thưa gửi lễ phép với người trên
 4. Nhớ ơn thầy cô – Anh chị GLV
 5. Xưng tội dọn lòng đón đại lễ Giáng Sinh

Chặng 3: Từ ngày 28.11.10 đến ngày 10.12.10

 • Khẩu hiệu:THEO ÁNH SAO THIÊNG
 • Chủ điểm  : Hướng về Chúa Giêsu Hài Đồng
 • Công việc :
 1. Tham dự Thánh lễ hằng ngày
 2. Đi học Giáo lý đầy đủ đúng giờ
 3. Sống bác ái, giúp đỡ bạn bè
 4. Góp quà giúp bạn nghèo

  Chặng 4: Từ ngày 11.12.10 đến ngày  24.12.10

 • Khẩu hiệu: GẶP GỠ HÀI NHI GIÊSU
 • Chủ điểm : Sốt sắng cầu nguyện với Thánh Gia
 • Công việc :
 1.  Tham dự Thánh lễ hằng ngày
 2. Đi học Giáo lý đầy đủ đúng giờ
 3. Chầu Thánh Thể
 4. Tích cực tham dự giờ chầu Thánh Thể thay địa phận
 5. Mỗi em tự làm thiệp Noel, Mừng Chúa Giáng Sinh

Chặng 5: Từ ngày 25.12.10 đến ngày 08.1.11

 • Khẩu hiệu: TRỞ NÊN GIÊSU DỄ THƯƠNG
 • Chủ điểm : Đón mừng Mùa Xuân
 • Công việc:   
 1. Tham dự Thánh lễ hằng ngày
 2. Đi học Giáo lý đầy đủ đúng giờ
 3. Phụ cha mẹ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đón Xuân
 4. Góp quà giúp bạn nghèo

     B. TẬP THỂ

Hàng tuần:

 1. Chầu Thánh Thể chiều Thứ Năm.
 2. Tích cực tham dự Thánh Lễ hàng ngày cách sốt sắng, linh động và trọn vẹn, đặc biệt ngày Thứ Năm, Chúa Nhật và những lễ trọng (đồng phục)
 3. Giaó Lý Viên tích cực tham dự những chương trình của khối theo quy định.

Lưu ý:

–  GLV: Điểm danh Thánh lễ + giờ Giáo lý

–  Những em không thể dự Thánh lễ buổi chiều, có thể tham dự Thánh lễ buổi sáng(nhưng phải có đơn xin phép với chữ ký của phụ phuynh)

–  GLV mỗi Lớp đối chiếu “Bó Hoa Thiêng” của từng em với sổ theo dõi và phiếu dự lễ, nếu đi lễ vào giờ khác.

–  Khi phát hiện cá nhân không trung thực trong việc ghi “Bó Hoa Thiêng”, tất cả số điểm đạt được trong tuần đó đều bị hủy bỏ.

–  Các em giữ phiếu để tham gia Hội chợ.

Cách tính phiếu:

 •  Mang Tin Mừng, Chầu Thánh Thể                       = 1 phiếu hồng /1 lần
 • Đi lễ , đi học Giáo Lý                                                  =  1 phiếu trắng /1 lần
 • Đi học Giáo lý trễ                                                        = 1 phiếu hồng /1 lần
 • Làm thiệp Giáng sinh                                               = 1 phiếu đỏ
 • 5 phiếu hồng  = 1 phiếu trắng, 6 phiếu trắng = 1 phiếu đỏ.

 III.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

 1. Chúa nhật  24.10.2010 trong giờ họp GLV: Dì Tổng Phụ trách phổ biến chiến dịch cho các GLV & niêm yết chiến dịch nơi bảng tiền sảnh Thánh đường.
 2. Giờ họp Khối, Khối trưởng phổ biến lại cho tất cả các GLV thông suốt kế hoạch.
 3. Chúa nhật, thứ năm (31.11 và 4.11.2010): Cha chánh xứ phổ biến cho gia đình Thánh Thể.
 4. Sáng Chúa Nhật hàng tuần, BHD Khối phát biểu mẫu “Bó hoa thiêng” cho các lớp.
 5. Giờ Giaó Lý sáng Chúa nhật (07.11.2010): GLV hướng dẫn học viên thực thi chiến dịch và phát “Bó hoa thiêng” .
 6. GLV thu tờ “Bó Hoa thiêng” cũ và phát tờ mới vào giờ học GL sáng CN kế tiếp.
 7. GLV phụ cộng “Bó Hoa Thiêng” đối chiếu với sổ theo dõi, và báo cáo theo biểu mẫu và sau giờ Giáo lý, nộp cho Khối Trưởng.
 8. Quí Dì trợ tá và Khối trưởng sẽ điều động hoàn thành và nộp Văn Phòng. VP tổng kết và nộp cho Dì Tổng phụ trách  để công bố, khích lệ vào mỗi Thánh Lễ sáng Chúa Nhật tuần kế tiếp.
 9. Chuẩn bị tổng kết: Khối trưởng thu tất cả các thành tích của Khối nộp về văn phòng Thiếu Nhi Thánh Thể trễ nhất là ngày thứ ba 18.1.2011. Văn phòng tổng kết có kết quả rõ rệt vào chiều thứ năm 20.01.2011. Tổng kết chiến dịch vào Chúa Nhật (23.01.2011)

 IV.  PHÂN NHIỆM:

1. Cha xứ và Dì Tổng Phụ Trách phổ biến chiến dịch cho các Giaó Lý Viên và Thiếu nhi.

2. Ban Trị Sự điều hành chiến dịch, quản lý điểm các khối, tổ chức tổng kết, khen thưởng v.v…

3. Ban Hướng Dẫn khối quản lý điểm các lớp và sinh hoạt Khối.

4. GLV chủ nhiệm và GLV Lớp phổ biến, động viên, ghi nhận và quản lý điểm các em trong lớp.

5. Văn phòng Huấn Giáo phát hành các biểu mẫu và tổng kết, báo cáo cho Dì  Tổng Phụ trách và Cha Xứ

 V. TỔNG KẾT THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG.

 1. Cá nhân:

– Các em xuất sắc được tuyên dương và khen thưởng vào ngày sơ kết học kỳ I (23.01.2011) .

–  Căn cứ vào số điểm chiến dịch, tất cả các em sẽ được tham dự vào Hội chợ vui xuân, do Gia đình Thánh Thể tổ chức.

        2.  Tập thể (Lớp – Khối ): Có những phần thưởng tập thể tương xứng.

                                    Bùi Hiệp, ngày … tháng …. năm ….   

                                                                                                                                                                       TM.BHD.GĐTT:  Nt. Maria Bùi Thị Bích Mai

TÊN : ………………………………………….          LỚP : ……………………….

CHIẾN DỊCH GIÁNG SINH VÀ  XUÂN TÂN MÃO

CHỦ ĐỀTIẾN VỀ BELEM  

      Chặng 1: từ 31.10.10 đđến ngày  13.11.10

 • Khẩu hiệu :HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG
 • Chủ điểm : Sống vui tươi
 • Công việc: Góp quà giúp bạn nghèo lũ lụt

 

TUẦN 1

TUẦN 2

T 2

T 3

T 4

T 5

T6

T 7

CN

T 2

T 3

T 4

T 5

T6

T 7

CN

THAM DỰ THÁNH LỄ

Mang theo sách Tim Mừng

RƯỚC LỄ

HỌC GIÁO LÝ

đầy đủ, đúng giờ,

PHỤ GIÚP CHA MẸ

VIẾNG ĐẤT THÁNH

 

Em hãy nhớ : Chúa Giêsu luôn ở cùng em, Ngài yêu thích tâm hồn trung thực!

GHI NHẬN CỦA PHỤ HUYNH:

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA 

GLV……………………………………LỚP……………….

THÁNH LỄ DẠY GL HỌP KHỐI BỒI DƯỠNG GL TỰ ĐÁNH GIÁ
CHẶNG 1          
CHẶNG 2          
CHẶNG 3          
CHẶNG 4          
CHẶNG 5          
1 2 3 4

Comments are closed.