101 mẫu cắm hoa trong phụng vụ 1

Xin giới thiệu 101 mẫu cắm hoa dùng trong phụng vụ đã được chụp tại Dòng Đa Minh Tam Hiệp:

Xin nhấn vào đây để xem toàn bộ 101 hình

Sr. Bích Thu, OP sưu tập