Sứ điệp của ĐTC Benedicto XVI cho “Diễn đàn Quốc tế của Công giáo Tiến hành”

0

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI cho Đại Hội thường kỳ của

Diễn Đàn Quốc Tế của Công Giáo Tiến Hành” (tại Iasi, Romania)

từ ngày 22-26 tháng 8 năm 2012

(gửi Đức Cha Domenico Sigaldi, ngày 10-8-2012; công bố ngày 23-8-2012)

 

Kính thưa Hiền Đệ đáng kính

Đức Cha Domenico Sigalini

Đặc trách Tổng quát Diễn Đàn Quốc Tế của Công Giáo Tiến Hành

            Nhân dịp Đại hội Thường kỳ lần thứ VI của Tổ chức gọi là Diễn Đàn Quốc Tế của Công Giáo Tiến Hành (FIAC [Forum Internazionale dell’Azione Cattolica]), Tôi muốn gửi lời chào thân ái tới Đức Cha và tới tất cả những người tham dự cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này, đặc biệt gửi tới Vị Điều hành của Văn phòng Tổng Thư Ký, Ông Emilio Inzaurraga, tới các Vị Chủ tịch Quốc gia và các Vị Tuyên úy. Tôi muốn ngỏ lời đặc biệt hướng về Đức Giám Mục Giáo phận Iasi, Đức Cha Petru Ghergel, và tới Giáo Phận của Ngài, đã nhận đón tiếp biến cố có tầm mức Giáo Hội này, trong đó các Bạn được mời gọi để suy tư về đề tài “đồng trách nhiệm trong Giáo Hội và trong xã hội”. Ở đây, người ta bàn về chủ đề có tầm mức thật quan trọng cho bậc giáo dân (nhấn mạnh là của tôi), mà một cách thật tuyệt vời, biến cố này đã được lồng vào trong khung cảnh Năm Đức Tin sắp diễn ra và trong bối cảnh của Đại Hội thường kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về đề tài Việc Rao Giảng Mới của Tin Mừng.     

            Việc đồng trách nhiệm đòi hỏi một sự thay đổi tâm thức liên hệ, nhất là, tới vai trò của giáo dân trong Giáo Hội, vì họ được nhìn, không phải như những người cộng tác” của hàng giáo sỹ, nhưng như những người thực sự “đồng trách nhiệmcủa việc sinh tồn và cho hành động của Giáo Hội. Tuy nhiên, một điều thật quan trọng, là cần phải làm cho hàng giáo dân được vững mạnh, trưởng thành và dấn thân, có khả năng để cống hiến phần đóng góp riêng và đặc thù của mình cho sứ mệnh của Giáo Hội, trong việc tôn trọng các tác vụ và các trách vụ mà mỗi người có trong Giáo Hội và luôn ở trong sự hiệp thông thân tình với các Giám Mục.  

            Về mục tiêu này, Hiến chế tín lý Ánh sáng muôn dân xác định nét vẻ của các tương quan giữa giáo dân và các Mục Tử với tĩnh từ “thân tình”, Hiến chế nói: “Từ những tương quan thân tình giữa giáo dân và các mục tử, người ta chờ đợi nhiều lợi ích cho Giáo Hội: thực vậy trong cách thế này, người ta xác nhận nơi người giáo dân ý thức về trách nhiệm riêng của mình, người ta cổ võ để tung ra một cái đà về điều này, và làm cho sức lực của họ được liên kết cách dễ dàng với hoạt động của các mục tử. Các vị này, khi được trợ giúp bởi kinh nghiệm của các giáo dân, các ngài có thể phán đoán một cách rõ ràng hơn và một cách thuận lợi thích hợp hơn hoặc trong các vấn đề thiêng liêng hoặc các vấn đề trần thế vật chất; và như thế, Giáo Hội, mạnh mẽ, nơi các phần tử của mình, thực hiện một cách hữu hiệu hơn sứ mệnh của mình vì sự sống thế giới” (Hiến chế Ánh Sánh muôn dân, s. 37).  

            Các Bạn thân mến, điều quan trọng là làm sao đào sâu và sống tinh thần hiệp thông sâu xa này trong Giáo Hội, đã thật sâu đậm ngay trong thời buổi đầu của Cộng đoàn Kitô Giáo, như Sách Công Vụ Các Tông Đồ nói: “Số đông đảo những người đã trở nên tín đồ có một con tim duy nhất và một lòng dạ duy nhất” (4, 32). Các Bạn hãy coi như là sự dấn thân của mình để thực hiện sứ mệnh của Giáo Hội: với việc cầu nguyện, với việc học hành nghiên cứu, với việc tham gia tích cực vào đời sống Giáo Hội, với một cái nhìn chăm chú và tích cực vào thế giới, trong việc tìm kiếm liên tục các dấu chỉ của thời đại. Các Bạn đừng cảm thấy mỏi mệt khi luôn phải nhạy bén hơn nữa, với một sự dấn thân nghiêm chỉnh và mỗi ngày trong việc huấn luyện, các khía cạnh của ơn gọi riêng biệt của các bạn là các tín hữu giáo dân, được kêu gọi để nên chứng nhân can đảm và khả tín trong mọi lãnh vực của xã hội, Tin Mừng trở thành ánh sáng mang lại hy vọng trong các hoàn cảnh thực gay cấn, trong các hoàn cảnh đầy khó khăn, đen tối, mà con người ngày nay thường gặp phải trong hành trình cuộc sống.    

            Hướng dẫn tới cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, khi loan báo Sứ Điệp cứu rỗi của Ngài với ngôn ngữ và cách thế dễ hiểu cho thời đại chúng ta, thời đại có nét vẻ đặc thù vì các tiến trình xã hội và văn hóa đang thay đổi thật nhanh, thì đó là thách đố lớn lao của việc rao giảng mới của Tin Mừng. Tôi khích lệ các Bạn đi dõi theo, với lòng quảng đại trong việc phục vụ Giáo Hội, khi sống cách trọn vẹn đặc sủng của các Bạn, có nét nền tảng là đón nhận mục tiêu tông đồ của Giáo Hội trong cái tổng thể của nó, trong sự quân bình phong phú giữa Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội địa phương và trong tinh thần hiệp nhất thân tình với Người Kế Vị Thánh Phêrô và tinh thần đồng trách nhiệm thật rộng rãi, kết quả, với các Chủ Chăn riêng của mỗi người (xem Công Đồng Chung Vatican II, Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân Apostolicam actuositatem, 20). Trong giai đoạn lịch sử này, dưới ánh sáng của giáo huấn xã hội của Huấn Quyền của Giáo Hội, các Bạn hãy làm việc để luôn luôn là một phòng thí nghiệm về “việc toàn cầu hóa tình liên đới và bác ái”, để làm tăng thêm, cùng với tất cả Giáo Hội, trong tinh thần đồng trách nhiệm để cống hiến một tương lai đầy hy vọng cho nhân loại, khi các Bạn có can đảm cả khi đưa ra các đề nghị thật đòi hỏi.   

            Các Hiệp Hội Công Giáo Tiến Hành của các Bạn tự hào về một lịch sử lâu đời và phong phú, được viết ra từ các chứng nhân can đảm của Đức Kitô và của Tin Mừng, một vài Vị đã được Giáo Hội công nhận như là các Chân Phước và các Thánh. Trong con đường này, hôm nay các Bạn được mời gọi để canh tân sự dấn thân đi trên con đường của sự thánh thiện, khi giữ vững một đời sống cầu nguyện sâu xa, khi cổ võ và tôn trọng các hướng đi riêng của đức tin và khi đánh giá các kho tàng phong phú của mỗi người, với sự đồng hành của các linh mục tuyên úy và các người trách nhiệm có khả năng giáo dục cho sự đồng trách nhiệm trong Giáo Hội và trong xã hội. Đời sống của các Bạn phải “trong sáng”, được hướng dẫn bởi Tin Mừng và được soi sáng bởi cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, Đấng được yêu mến và được dõi theo mà không lo sợ. Các Bạn hãy lãnh nhận và chia sẻ các chọn lựa mục vụ của các Giáo Phận và của các Giáo Xứ, khi cổ võ các dịp gặp gỡ và cộng tác chân thành với các nhóm khác của cộng đoàn Giáo Hội, khi tạo ra các mối tương quan kính trọng và hiệp thông với các linh mục, để làm nên một cộng đoàn sống động, thừa tác và truyền giáo. Các Bạn hãy vun trồng các mối liên hệ cá nhân đích thực với tất cả mọi người, bắt đầu từ gia đình, và cho thấy sự sẵn sàng của các Bạn để tham gia, ớ mọi cấp bậc của đời sống xã hội, văn hóa và chính trị, cùng theo một mục tiêu chung là mưu cầu công ích.     

            Với các tư tưởng vắn tắt này, trong khi bảo đảm với tất cả là Tôi nhớ tất cả trong lời cầu nguyện cho các bạn, cho gia đình của các Bạn và cho các đoàn thể của các Bạn, Tôi chân thành gửi cho tất cả các tham dự viên Đại Hội này, Phép Lành Tông Tòa,mà Tôi cũng muốn gửi tới cả những ai mà các Bạn gặp trong công việc tông đồ hằng ngày.

Từ Điện Castelgandolfo, ngày 10-8-2012.

Beneđictô XVI, Giáo Hoàng

Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 23-8-2012.

Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 23-8-2012.

Comments are closed.