Bài phát biểu của Tòa Thánh về Vũ khí hạt nhân

0

 Bài Phát Biểu của Tòa Thánh, ngày 20-9-2012

Dịp Đại Hội lần thứ 56 của Cuộc Họp Chung của Tổ Chức AIEA

Viena, ngày từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2012

 ****

Bài Phát Biểu của ĐTGM Dominique Mamberti

Tổng Thư Ký Phủ Quốc Vụ Khanh

Đặc Trách Phân Bộ Liên Lạc với Các Quốc Gia

 

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

1.     Tôi thật vinh dự  được gửi tới Ngài, Thưa Ông Chủ Tịch, tới Ông Giám Đốc Cơ Quan Quốc Tế về Năng Lượng Hạt Nhân (the International Atomic Energy Agency = IAEA), Tiến sĩ Yukiya Amano, và tới tất cả các tham dự viên đáng trân trọng trong Đại Hội lần thứ 56 của Đại Hội của Tổ Chức IAEA, những lời chúc tốt đẹp nhất và lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Beneđictô XVI, là Vị, nhân dịp Kỷ Niệm lần thứ 50 của Tổ Chức IAEA, đã  nói như sau: “Việc dấn thân để cổ võ việc tránh làm lan rộng ra các vũ khí hạch nhân, để cổ võ một sự thỏa thuận từ từ và được mọi người cùng chấp nhận, về việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và ủng hộ việc xử dụng một kỹ thuật hòa bình và hạt nhân cách an toàn vào việc phát triển đích thực, biết kính trọng môi trường và luôn nhớ tới, nhất là các dân tộc bất hạnh, việc dấn thân này phải thực sự hiện diện hơn và khẩn cấp hơn” (xem Buổi đọc kinh Truyền Tin “Angelus”, ngày 29 tháng 7 năm 2007).        

2. Trong một thế giới đang từ từ đi vào hiện tượng toàn cầu hóa và làm cho hiện tượng này lan rộng ra, thì có mối “nguy hiểm của thời đại chúng ta nằm trong sự lệ thuộc thực tế của con người và giữa các dân tộc với nhau, không đáp ứng sự liên hệ trao đổi của lương tâm và sự hiểu biết của những người tham gia, từ đó không thể đưa đến kết quả của một sự phát triển nhân bản đích thực” (Đức Giáo Hoàng Beneđictô XVI Thông điệp Đức ái trong chân lý [Caritas in veritate], số 9).

         Mối nguy hiểm trở nên càng rõ ràng hơn nữa, khi nhìn vào điều mà người ta gọi là “việc tái sinh hạt nhân” xuyên qua khắp địa cầu, và những thách đố thật nhiều liên hệ tới, trong việc nối kết giữa hành động giải giáp các vũ khí hạt nhân và việc không làm lan rộng ra; sự phát triển đòi hỏi năng lượng; những đe đọa đặt ra do những cơn khủng bố hạt nhân và thị trường chợ đen về hạt nhân; lời kêu gọi về sự an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, v. v. … Tất cả những thách đố này sẽ được bàn tới một cách nghiêm chỉnh chỉ trong mối quan tâm tới một nền văn hóa của hòa bình đặt nền tảng trên quyền tối thượng của luật pháp và sự kính trọng sự sống con người.

        Trong bối cảnh này, Tổ Chức IAEA có thể và phải đóng góp cho “việc cổ võ một hành động hỗ tương về khía cạnh luân lý của các lương tâm và lý trí (nt.), là điều chính yếu để đáp lại những thách đố này và để cổ võ một sự phát triển đích thực của con người toàn diện, là điều, đối với Tòa Thánh, phải là “một loạt quan tâm phổ quát, trong đối thoại giữa kiến thức và thực hành” (xem nt., s. 4).

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

3. Chúng ta tất cả đều biết mối liên hệ hỗ tương mạnh mẽ giữa việc giải giáp hạt nhân và việc không làm lan rộng hạt nhân: chúng tùy thuộc lẫn nhau và tăng cường lẫn nhau, và việc thực thi cách trong sáng và có trách nhiệm các điều này, biểu hiện một trong các dụng cụ chính yếu không chỉ trong cuộc chiến đấu chống lại cuộc khủng bố hạt nhân, mà còn trong việc thực hiện cụ thể một nền văn hóa sự sống và hòa bình có khả năng cổ võ cách hữu hiệu sự phát triển toàn diện của các dân tộc. Trong viễn tượng này cộng đồng quốc tế phải tỏ ra cho thấy một ý hướng hữu hiệu và hữu hình, để xây dựng và tăng cường nền tảng toàn diện pháp luật cho một việc hủy bỏ có hệ thống mọi võ khí hạt nhân. Điều này không còn được nhìn như là lý do luân lý đủ để bỏ vào kho những võ khí hạt nhân dư thừa, trong khi lại tối tân hóa các kho vũ khí hạt nhân và đầu tư các vốn lớn để sản xuất trong tương lai và để bảo trì chúng. Vì những lý do này, Tòa Thánh coi Thỏa Ước Không Làm Lan Tràn (The Non-Proliferation Treaty [NPT]) như là viên đá góc tường của toàn bộ hệ thống liên hệ tới việc không làm lan tràn Vũ Khí hạt nhân và sẽ tiếp tục cống hiến đóng góp riêng của mình để chuẩn bị một nền tảng phong phú, có thể giúp cho Đại Hội Xét Lại, nhóm họp lần thứ IX,  Thỏa Ước Không Làm Làn Tràn vũ khí hạt nhân, được dự liệu vào năm 2015, Đại Hội này sẽ đưa ra những kết quả vững bền và khích lệ, không chỉ cho việc tăng cường chính Thỏa Ước, nhưng cũng còn làm cho nó trở nên một dụng cụ hữu hiệu hơn, hầu đáp lại những thách đố mới luôn nảy sinh ra trong viễn tượng hạt nhân.

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

4. Nền an ninh toàn cầu không thể dựa vào võ khí hạt nhân. Tòa Thánh coi Thỏa Ước toàn bộ của việc loại trừ việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân (The ComprehensiveNuclear-Test-Ban-Treaty = CTBT) là một dụng cụ quan trọng để đạt được mục tiêu này, mà không nói tới sự áp dụng có thể của nó trong phạm vi dân sự và khoa học qua Hệ Thống Điều Hành Quốc tế. Tôi lấy làm vinh dự nhân danh Tòa Thánh, cũng như nhân danh tôi, được ghi tên trong danh sách những nước ủng hộ Tuyên Ngôn cấp Bộ Trưởng của Hội Nghị cấp Bộ Trưởng về CTBT lần thứ VI. Tòa Thánh xác tín rằng, trong khi cùng làm việc với nhau, việc ký kết, việc công nhận và làm cho có hiệu lực Thỏa Ước này, sẽ cho thấy một bước nhảy vọt về phía trước cho tương lai của nhân loại, cũng như cho việc bảo vệ trái đất và môi trường mà Tạo Hóa trao phó cho sự chăm sóc của chúng ta.

        Cũng trong vấn đề này, việc thừa nhận về phía các Quốc Gia, nhất là các Quốc Gia có vũ khí hạt nhân, của Những Văn Kiện liên hệ tới Những Thỏa Ước về các Vùng không có vũ khí hạt nhân là một sự quan trọng vượt bậc. Tòa Thánh tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của mình cho các nỗ lực để thiết lập một vùng như thế ở Vùng Trung Đông và còn hy vọng về các cuộc bàn thảo sẽ diễn ra về các vấn đề này tại Phần Lan (Finland). Các Vùng Phi Vũ Khí Hạch Nhận (The Nuclear Free Zones = NWFZ) là gương mẫu tốt nhất về niềm tin cậy, tín thác và xác quyết là hòa bình và an ninh có thể thực hiện được, mà không cần tới vũ khí hạch nhân.

5.    Nhân loại không mong ước gì hơn là sự hợp tác trọn vẹn của các Quốc Gia trong vấn đề quan trọng này. Mỗi bước tiến về việc không làm lan ra vũ khí hạt nhân, lịch trình về việc giải giáp phải được thiết lập ra trên nguyên tắc về giá trị cao cả và nội tại của nhân phẩm con người và coi con người là trung tâm, là điều làm nên căn bản của luật nhân bản quốc tế. Tháng năm vừa qua, nhân dịp Ủy Ban Chuẩn Bị Thứ Nhất cho Hội Nghị Xét Lại Thỏa Ước, vào năm 2015, của các Phần của Thỏa Ước NPT, Tòa Thánh đã là người đồng ủng hộ Tuyên Cáo chung về Khía cạnh nhân bản của việc giải giáp hạch nhân – một trong những điều mới lạ nảy sinh ra trong Cuộc Họp này. Các vũ khí hạch nhân có khả năng phá hủy, đem tới mối đe dọa cho sự sống còn của nhân loại và bao lâu chúng còn tiếp tục hiệu hữu thì mối đe đọa cho nhân loại vẫn còn. Hơn nữa, các vũ khí hạch nhân thật vô dụng, trong khi phải nói về các thách đố hiện tại như cảnh đói nghèo, vấn đề y tế sức khỏe, vấn đề thay đổi khí hậu, nạn khủng bố hoặc những tội phạm liên quốc gia. Cách thế duy nhất để bảo đảm rằng các vũ khí này sẽ không còn được xử dụng nữa, và điều này có nghĩa là qua việc hủy bỏ chúng hoàn toàn, phải là việc không thể lật lại được và việc này có thể kiểm soát được, dưới sự kiểm soát quốc tế. Trong công việc này, Tổ chức IAEA có một vai trò trung tâm phải thi hành.

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

6. Từ khi thành lập, Tổ Chức Quốc tế về Năng Lượng Hạt Nhân vẫn còn là điểm quy chiếu không thể nào thay thế được cho việc hợp tác quốc tế trong việc xử dụng kỹ thuật hạch nhân vào các dự án hòa bình và cho việc phát triển toàn diện con người. Trong cuộc Họp hôm nay, Tòa Thánh vui mừng đón nhận Nước Fiji, Nước San Marino và Nước Trinidad cũng như Nước Tobago như là những Quốc Gia thành viên mới của gia đình IAEA

        Như là một đề tài quan trọng không chỉ liên hệ tới tổ chức gia đình IAEA, nhưng liên hệ tới toàn thể gia đình nhân loại, đó là dề tài về sự an toàn hạch nhân. Tòa Thánh theo sát bước tiến khi áp dụng Chương trình Hành Động Cho Thỏa Ước IAEA về việc an toàn hạch nhân (the IAEA Action Plan on Nuclear Safety) và thúc đẩy việc áp dụng Thỏa Ước này. Điều xẩy ra tại Trạm năng lượng hạt nhân ở Fukushima Daiichi (Nhật Bản) sớm tỏ ra rằng khủng hoảng hạt nhân tại địa phương quả thực cũng là vấn đề toàn cầu. Người ta cũng thấy rằng thế giới bị đặt trước những nguy hiểm có thực và có tính cách hệ thống, và không chỉ là các giả thuyết mà thôi, với giá phải trả thật không thể đo lường được, và sự cần phải khai triển một công tác điều hợp mang tính cách chính trị và quốc tế, như chưa có như thế cho tới nay, và đồng thời cũng mang lại nhiều vấn đề.

        Vấn đề an toàn về năng lượng và an toàn hạt nhân đòi hỏi phải chấp nhận các biện pháp có tính cách pháp luật và có chiều kích kỹ thuật thích ứng, cũng như hành động và các việc trả lời ở cấp độ văn hóa và luân lý. Nói văn tắt, phải có các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết cho việc bảo vệ tài nguyên năng lượng và những vùng hạt nhân cũng như tránh những hành động khủng bổ bằng hạt nhân, mà kết quả tàn phá của chúng thực khó mà tưởng tượng ra được. Trong mức độ xa hơn, những biện pháp đề phòng, cũng cần được đưa ra, những biện pháp đi vào tới căn rễ sâu xa nhất về văn hóa và xã hội, thí dụ, qua những chương trình huấn luyện về việc phổ biến một nền “văn hóa cho sự an toàn và anh ninh” cả về phạm vi hạt nhân và trong lương tâm của quần chúng nói chung. Một vai trò đặc biệt cần được dành cho các mẫu chuẩn của việc xử dụng cả nguồn năng lực của con người, mà trong phạm vi  năng lượng nguyên tử, phải luôn ý thức về những hậu quả có thể xấy ra từ hành động của họ. An ninh tùy thuộc vào Quốc Gia, nhưng trên hết tùy thuộc vào ý thức trách nhiệm của mỗi người.   

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

7. Chương trình hợp tác kỹ thuật (=The Technical Cooperation Programme (TCP) của Tổ Chức là một trong những dụng cụ chính cho việc đem khoa học về hạch nhân và kỹ thuật về hạch nhân tới các Quốc Gia Thành Viên để cổ võ một sự phát triển về xã hội, kinh tế và toàn diện. Những sáng kiến của Chương trình này, khi được thực hiện cho nhu cầu của các Quốc Gia tiếp nhận và cho các đối tác của họ trong bối cảnh của các ưu tiên quốc gia, giúp cho việc chống đói giảm nghèo và như thế có thể đóng góp vào một giải pháp hòa bình của những vấn đề nghiêm trọng đang đối đầu với nhân loại.

        Về vấn đề này, Tòa Thánh đang tham dự vào Diễn Đàn Khoa Học năm nay dành cho chủ đề “Lương thực cho tương lai: Đáp lại các thách đố với việc áp dụng nguyên tử”. Đề tài này nhấn mạnh nhu cầu khẩn bách phải chống lại cảnh đói kém và nuôi dưỡng thiếu kém của biết bao nhiêu thành viên của gia đình nhân loại. Tòa Thánh, dĩ nhiên không có những giải đáp kỹ thuật để cống hiến. Tuy nhiên, dư luận cho rằng kỹ thuật sinh học – và kỹ thuật nguyên tử không thể được lượng giá chỉ dựa trên của lợi ích kinh tế trực tiếp. Chúng phải được đặt ở trước việc xem xét nghiêm chỉnh khoa học và luân lý, để tránh làm hại cho sức khỏe và tương lai của địa cầu của chúng ta.

8. Cũng trong bối cảnh của Chương trình hợp tác kỹ thuật (=The Technical Cooperation Programme (TCP), tôi muốn nhắc tới vai trò đặc biệt của kỹ thuật tia sáng hạch nhân (Radio-nuclides) được dùng trong việc khám bệnh và trị những bệnh tật nan y. Cách chữa trị qua việc phát ra tia sóng là một trong các cách chữa bệnh nền tảng của việc chữa bệnh ung thư, và hơn 50% bệnh nhân được tìm ra căn bệnh này, và sẽ được chữa trị theo phương pháp này hoặc được áp dụng một mình hoặc đi chung với việc phẫu thuật và hóa trị. Phải, trong thế giới đang phát triển hơn, một nửa số bệnh nhân mắc chứng bệnh ung thư sẽ không thể hưởng việc chữa trị bằng radio, lý do vì thiếu dụng cụ và không có đội ngũ được huấn luyện đầy đủ với chuyên môn trong vật lý bệnh viện và vật lý chữa trị. Tòa Thánh trân trọng công việc và cố gắng của Tổ chức IAEA và các đối tác của họ trong khi đưa ra đề án và làm tiến xa hơn những chương trình kiểm soát bệnh ung thư và cổ võ Tổ chức IAEA tiếp tục theo dõi và tăng cường những hoạt động quan trọng cách cao đẹp này. Chương trình của Hành Động để chữa trị bệnh Ung thư (= The Programme of Action for Cancer Therapy = PACT), nhằm tăng thêm khả năng của nó để giúp các Quốc Gia Hội Viên trong trách vụ thật đáng sợ chống lại bệnh ung thư và tạo ra những trung tâm của từng Miền rất đặc biệt cho việc chữa trị bằng radio, đáng được lưu ý tới và được đề cao cách vinh dự.   

9. Xin cho phép tôi kết luận, Kính thưa Ông Chủ Tịch, với lời sau đây: qua việc nhìn các đường lối chính trị từ viễn tượng của một “sự phát triển toàn vẹn của con người” (Tuyên Ngôn về Quyền Phát Triển, 1986, tr. 5), là điều bao gồm, không chỉ sự phát triển vật chất, nhưng, còn quan trọng hơn, sự phát triển văn hóa và luân lý của mỗi người và các Dân Tộc, Tòa Thánh nhìn vào, và mời những người khác hãy nhìn vào sự đóng góp của Tổ Chức Quốc tế về Năng Lượng Nguyên Tử cho “hòa bình, y tế và thịnh vượng”

Xin cám ơn Ngài, Kính thưa Tổng Thống!

 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến, ngày 20-9-2012.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 20-9-2012.

  

Comments are closed.