Thánh Phêrô Vêrôna, OP

0

Thánh PHÊRÔ VÊRÔNA, OP (+1252) – Linh mục, Tử đạo 

Dòng Thuyết Giáo kính ngày 4 tháng 6


Thánh nhân sinh vào cuối thế kỷ XII tại Vê-rô-na, nước Ý, cha mẹ thuộc giáo phái Ma-ni-kê, nhưng người đã theo Công giáo ngay khi còn nhỏ. Lúc thiếu thời, người học tại Bô-lô-ni-a và được chính thánh Tổ phụ trao tu phục. Từ đó, người chuyên giảng thuyết, đặc biệt cho người Ca-ta. Noi gương thánh Tổ phụ, người dùng phương pháp đối thoại theo Tin Mừng truyền giảng và làm chứng về Ðấng Cứu độ.Ðược Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn lạ, người tận lực truyền bá và bảo vệ đức tin chân chính. Người trở thành vị truyền giảng và chứng nhân bằng cách lo lắng làm cho đức tin phát triển nơi dân chúng. Người thành lập những “Hội Ðức tin” và những “Huynh đoàn tôn vinh Ðức Mẹ”. Người quí trọng và theo đuổi đức ái huynh đệ, đồng thời hăng say cổ võ đời sống cộng đoàn. Khi làm Bề Trên Tu viện, người đã khôn ngoan tổ chức và cương quyết bảo vệ nếp sống ấy. Người cũng lo lắng nhiều cho chị em nữ tu về đường thiêng liêng, với tư cách là cha linh hướng, đã tận tình giúp đỡ họ bằng nhiều lời chỉ dạy và nhắn nhủ.

Về cuối đời, khoảng giữa năm 1251, người còn nhận thêm chức vụ Thanh tra Ðức tin, và chu toàn một cách hữu hiệu nhiệm vụ do Tông Tòa ủy thác. Ngày 6/4/1252, trên đường từ Cô-ma về Mi-lăng, người đã ngã gục dưới lưỡi kiếm của bọn thích khách, vì “mộ mến Đức tin và tuân phục Hội thánh Rooma”. Lúc đó, người đọc lớn tiếng kinh Tin kính, và lấy máu viết lời tuyên xưng đức tin. Sau này, một người trong đám sát thủ là Cô-ri-nô đã gia nhập Dòng Anh em Thuyết giáo.

Ngày 9/3/1253, Ðức In-nô-xen-tê IV đã phong người lên bậc hiển thánh và chỉ định ngày 29/4 mừng lễ kính người. Sau lần canh tân Phụng vụ mới nhất, lễ kính người được cử hành vào ngày hôm nay, ngày kỷ niệm dời thi hài người (1340).

(Trích từ Giờ Kinh Phụng Vụ – Phần riêng Dòng Đa Minh)

Comments are closed.