Triều đại 60: Đức Giáo hoàng Pêlagiô I

0

 

Đức Giáo hoàng Pêlagiô sinh tại Rôma khoảng năm 500, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 16-4-556. Là một người có tài lãnh đạo, trong thời gian vị tiền nhiệm là đức Vigilliô đến Constantinôpôli, ngài là người xử lý thường vụ tốt công việc tại Rôma, nên được bầu chọn kế vị khi đức Vigilliô qua đời. Đồng thời, cũng nhờ sự ủng hộ của hoàng đế Justinianô, từ khi Rôma trở thành một tỉnh của đế quốc Byzantine. Vì thế, ngài tỏ ra nhân nhượng hoàng đế bằng cách rút lại bản án về học thuyết Nhất tính và đưa ra những lập trường trái với nghị quyết của Công đồng Constantinôpôli. Đây là một sai lầm làm lu mờ vai trò và tầm ảnh hưởng của ngài trên Giáo hội, mặc dù nhiều lần ngài đã lên tiếng thanh minh về sự yếu đuối nhất thời của mình. Đặc biệt trong bốn Công đồng đại kết thời bấy giờ và nhất là trong Công đồng Calcêđônia, ngài đã xác quyết lập trường trung thành với đức tin chính thống của Giáo hội Chúa Kitô. Ngài qua đời ngày 4-3-561.

Comments are closed.