Triều đại 146: Đức Giáo hoàng Sylvestrô III

0

Đức Sylvestrô III sinh tại Rôma khoảng năm 1000, tên thật là Gioan, được bầu làm Giáo hoàng thay thế Bênêđictô IX ngày 20-1-1045. Sau 50 ngày, ngài bị giáng chức ngày 10-2-1045, vì dòng họ của bá tước miềnTusculumđưa đức Bênêđictô IX, là người của họ trở về Rôma. Ngài phải đến trú ngụ tại Sabinô, giáo phận cũ của ngài, nhưng người ta dùng bạo lực đưa ngài đi xa khỏi Rôma. Ngài lên ngôi Giáo hoàng rõ ràng do mưu đồ chính trị chứ không do chủ đích tôn giáo, cho nên các sử gia gọi ngài là ngụy giáo hoàng. Đó chính là điều mà Hội nghị các Giám mục ở Sutri năm 1046 đã tuyên bố. Giáo triều của ngài chỉ kéo dài 3 tuần lễ và là nhiệm kỳ ngắn thứ 6 trong lịch sử các giáo hoàng.

Comments are closed.

phone-icon