Triều đại 159: Đức Giáo hoàng Urbanô II

0

Đức Urbanô II sinh năm 1042 tại Reims nước Pháp, tên thật là Odon de Lagery hay Chatillon, sinh quán tại Lagery, miềnChampagne, nước Pháp. Thuở nhỏ, ngài là học sinh của trường Công giáo tạiReimsdo thánh Brunô điều hành. Ngài là Tổng phó tế, rồi làm Đan sĩ ởClunynăm 1070. Năm 1078, ngài trở thành Hồng Y và Giám mụcOstia, rồi làm đặc sứ tại Pháp và Đức. Được bầu làm Giáo hoàng ngày 12-3-1088, nhưng không vào được Rôma vì ngụy Giáo hoàng Clêmentê III còn hiện diện tại đó. Theo gương đấng tiền nhiệm Victor III, ngài vừa chống lại hoàng đế Henri IV, vừa liên kết chặt chẽ thêm với quân Normandi. Ngài cũng đã đặt nền móng cho việc bang giao với hoàng đế ở Constantinôpôli là Alexis I Comnène. Hoàng đế nhận lời ngài yêu cầu can thiệp chống quân Hồi giáo đang xâm chiếm Đất Thánh. Một lần nữa ngài dứt phép thông công vua Henri IV và ngụy Giáo hoàng Clêmentê III. Sau khi Clêmentê III qua đời ngày 8-9-1100, ngài làm chủ tình thế và phát động cuộc thánh chiến chống quân Hồi giáo. Ngài đã triệu tập một công đồng ở Clermont tuyên bố mở mặt trận chống người Hồi giáo. Cuộc thánh chiến lần thứ nhất này đã đạt thành công lớn, nhưng ngài đã không thấy được sự thành công, vì đã qua đời ngày 6-9-1087, trước khi đạo binh Thánh Giá tiến vào thành Giêrusalem.

Comments are closed.

phone-icon