Suy niệm với Mẹ – Ngày 01.02

0

Thứ Bảy 01/02/2014

MỒNG 2 TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Mc 4,35-41

“Người này là ai mà đến cả gió
và biển cũng tuân lệnh” (Mc 4,41).

Như Mẹ: Giữa lúc gió bão đang ầm ầm kéo đến, đe dọa sự an toàn của các môn đệ, Chúa Giêsu đã “trỗi dậy”. Người đã dùng quyền năng của mình để khuất phục thiên nhiên, giúp các ông thoát khỏi nguy hiểm, nhưng các ông đã không nhận ra Thầy mình là Thiên Chúa, lòng tin của họ chỉ đủ để họ thốt lên: “Người này là ai mà đến cả gió và biển cũng tuân lệnh”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lắm khi gặp khó khăn thử thách, chúng con đã quên đi sự hiện diện của Chúa, lòng tin của chúng con còn quá yếu ớt để chạy đến cùng Chúa, cũng như phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết tìm đến cùng Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Khi gặp gian nan khốn khó, xin cho chúng con càng biết chạy đến cùng Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.