Bạn muốn ăn chay?

0

Chay những lời nói xúc phạm,
Và truyền đạt những lời nói nhẹ nhàng dễ nghe

Chay những thái độ khó chịu,
Và lấp đầy lòng bạn bằng tâm tình biết ơn

Chay những hiềm khích,
Và lấp đầy bạn bằng sự tha thứ, dịu dàng và kiên nhẫn

Chay thái độ bi quan,
Và lấp đầy bạn bằng niềm hy vọng và sự lạc quan.

Chay những băn khoăn lo lắng,
Và lấp đầy bạn bằng niềm tin tưởng vào Thiên Chúa trong khoảnh khắc hiện tại.

Chay những sở hữu,
Và lấp đầy bạn bằng những điều đơn giản của cuộc đời.

Chay những ý tưởng hời hợt,
Và lấp đầy bạn bằng những trực giác, những ngẫm suy và những lời cầu nguyện.

Chay những phê bình chỉ trích những người sống chung quanh bạn,
Và khám phá ra Thần Khí Chúa Kitô đang sống trong họ.

Chay tính ích kỷ,
Và lấp đầy bạn bằng lòng thương cảm đối với người khác.

Chay những hiềm thù,
Và lấp đầy bạn bằng một thái độ hòa giải

Chay những lời nói,
Và lấp đầy bạn bằng sự thinh lặng và lắng nghe kẻ khác.

Nếu tất cả chúng ta áp dụng thứ ăn chay này, cuộc sống hằng ngày sẽ chan hòa bình an, tình yêu và tin tưởng!

Sưu tầm

Comments are closed.