Suy niệm với Mẹ – Ngày 10.03

0

Thứ Hai 10/03/2014

Mt 25,31-46

“Người sẽ tách biệt họ
như mục tử tách biệt chiên và dê”
(Mt 25,32)

Như Mẹ: Ai sẽ được vào nước trời? Đó dường như là câu hỏi mà chúng ta luôn muốn biết ngay câu trả lời! Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết và cũng là phương cách Người chỉ dẫn chúng ta, cùng những ai thật sự khát khao đời sống công chính ngay từ đời này, đó là sống và thực hành giới luật yêu thương của Chúa một cách trọn vẹn: Yêu thương tha nhân là yêu thương chính Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, như dân Israel xưa kia chỉ đến được với đất hứa, khi làm theo thánh ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết lắng nghe và tìm ý Chúa trong suốt cuộc đời, để nhờ thế, chúng con được Chúa dẫn vào đất hứa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nâng đỡ từng bước đường chúng con đi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.