Suy niệm với Mẹ, ngày 01.5

0

Thứ Năm 01/05/2014 

Lễ Thánh Giuse thợ
Ga 3,31-36

“Chúa Cha yêu thương Người Con
và đã giao phó mọi sự trong tay Người”
 (Ga 3,35)

Như Mẹ: Tin vào Chúa Giêsu là tin vào sự sống đời đời, sự sống này chỉ có nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Vậy, chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu? Chúa vẫn hiện diện nơi anh chị em sống bên cạnh chúng ta, chúng ta có dám bỏ đi cái tôi hẹp hòi để sống hài hoà với Chúa và với tha nhân?

Với Mẹ: Lạy Chúa, đời sống trần thế là một cơ hội cho con bày tỏ tình yêu của con dành cho Chúa. Ý thức được điều này, xin cho con sống hết mình vì đức ái và lòng yêu mến Chúa, kiên trì trong mọi hoàn cảnh, mở lòng đón nhận mọi biến cố vì con tin rằng không có gì là ngoài ý Chúa, và mọi sự đều sinh ích cho con.

Nhờ Mẹ: Lạy trái tim từ nhân của Mẹ, con hạnh phúc vì có Mẹ ở bên và dẫn dắt con sống và thi hành Lời Chúa dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.