Suy niệm với Mẹ, ngày 01.9

0

Thứ Hai, ngày 01.09.2014

Tuần 22 Thường niên

Lc 4,16-30

“Đức Giêsu vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát” (Lc 4,16)

Như Mẹ: Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu vẫn chu đáo tuân giữ những điều Luật dạy. Một trong những điều đó là vào hội đường cầu nguyện và cử hành nghi lễ phụng vụ vào ngày sabát. Đây là bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và cũng là cách thức để con người biểu lộ lòng tin của mình.  

Với Mẹ: Chúa nói “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Giáo Hội dạy rằng phải giữ thánh lễ ngày Chúa nhật. Thế mà nhiều khi vì những lo toan của cuộc sống hay vì thả lỏng đam mê theo những thú vui trần tục, chúng con đã lơ là bổn phận này. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nhắc nhở chúng con chu toàn bổn phận với Chúa như xưa kia Mẹ đã chu toàn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.